Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Początki przemysłu naftowego

13 / 11 / 2023

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski oraz Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Tereny Podkarpacia oraz obwodu lwowskiego stanowią kolebkę przemysłu naftowego. To tutaj żył i pracował naukowiec, pionier, aptekarz, społecznik i wynalazca – Ignacy Łukasiewicz. Jako pierwszy wydestylował z ropy naftowej naftę i zastosował ją do oświetlenia. Za datę symboliczną narodzin przemysłu naftowego uważa się 31 lipca 1853 r., kiedy po raz pierwszy, w szpitalu lwowskim na Łyczakowie, publicznie zapalono lampy naftowe wykonane według projektu Łukasiewicza. Ignacy Łukasiewicz uważany jest za twórcę przemysłu naftowego i rafineryjnego, ale ma on także zasługi prospołeczne i prorozwojowe - finansowo wspierał budowę szkół, szpitali, kościołów, dróg i mostów. Aby popularyzować wiedzę o wkładzie Łukasiewicza w rozwój przemysłu naftowego powstał projekt „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” (akronim Lukasiewicz). Został zrealizowany przez Województwo Podkarpackie oraz Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina". Jego opis dostępny jest tutaj

 

Misja miała na celu weryfikację miejsc/obiektów związanych z działalnością Ignacego Łukasiewicza. Miejsca, które zostały poddane weryfikacji, zostały wybrane podczas konferencji otwierającej projekt zorganizowanej w marcu 2020 r. Przebieg misji inwentaryzacyjnej dostępny jest na stronach Województwa Podkarpackiego i Euroregionu Karpaty.

Jednym z efektów misji inwentaryzacyjnej było opracowanie i wydanie ulotki promującej miejsca dziedzictwa naftowego na pograniczu polsko-ukraińskim. 

 

W ramach projektu powstał multimedialny przewodnik „Śladami Ignacego Łukasiewicza”.  Dzięki wykorzystaniu archiwalnych i aktualnych zdjęć, przewodnik zawiera elementy wizualne, które pozwalają na porównanie stanu i wyglądu prezentowanych miejsc na przestrzeni lat. Przewodnik dostępny jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

 

Użytkownicy aplikacji Telegram mogą skorzystać z gry opracowanej w projekcie. Gracze odpowiadają na pytania w internetowym bocie i otrzymują informacje o ważnych i atrakcyjnych miejscach w Borysławiu (UA). Po drodze mogą odwiedzić m.in. Urząd Pocztowy, Kościół św. Anny, Park Centralny z działającymi pompami oleju, Muzeum Jana Zeha. Gra jest dostępna w wersji angielskiej, polskiej i ukraińskiej. Jej celem jest zachęcenie większej liczby turystów do odwiedzenia Borysławia – jednego z miast o wielkim dziedzictwie naftowym.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna