Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Wspólna koordynacja działań ratowniczych

28 / 12 / 2023

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski oraz Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Pożary, wypadki drogowe, podtopienia, skażenia chemiczne czy zagrożenia epidemiologiczne i ekologiczne to wyzwania, z którymi na co dzień zmagają się służby ratownicze.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu siedleckiego (PL) oraz obwodu wołyńskiego (UA) powstał projekt Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim (akronim COORDINATION). Więcej informacji o projekcie można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dzięki środkom z funduszy unijnych utworzono nowe, w pełni wyposażone ośrodki szkoleniowe, zakupiono wozy strażackie i specjalistyczny sprzęt dla jednostek ratowniczych polsko-ukraińskiego pogranicza.

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury, zapewnienie nowego sprzętu i szeroko zakrojonych szkoleń zwiększyło bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratowniczych. A dzięki zacieśnieniu współpracy, partnerzy projektu mogą koordynować swoje działania, co znacznie skraca czas reakcji. W efekcie końcowym projekt przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w transgranicznym obszarze Polski i Ukrainy.

 

Dzięki realizacji projektu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zyskała kompleks szkoleniowy oraz warsztat naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych. Powstała również regionalna baza środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów.  Zmodernizowano system łączności radiowej. Na bazie obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Siedlcach powstał poligon ćwiczebny z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego.Zmodernizowano również plac treningowy i wspinalnię z dobiegiem w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Siedlcach.

Analogiczne działania przeprowadził Ukraiński partner projektu – Departament Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy Obwodu Wołyńskiego. W Łucku zmodernizowano ośrodek szkoleniowy. Prace remontowo-budowlane dotyczyły m.in. utworzenia siłowni, labiryntu treningowego dla strażaków czy sali szkoleniowej.

 

 

W ramach projektu zakupiono nowe wozy strażackie – 3 specjalistyczne pojazdy ratownicze po stronie polskiej i 2 po stronie ukraińskiej.

Beneficjenci zakupili również sprzęt ratowniczy dostosowany do charakteru działalności każdego Partnera. To m.in. specjalne ubrania dla strażaków jednostek ratowniczo gaśniczych, agregat pompowy na przyczepie z osprzętem, aparaty oddechowe, generatory prądu, symulatory wycieku substancji.

 

W ramach podsumowania projektu Komenda Miejska PSP w Siedlcach wydała publikację o zrealizowanych działaniach, a także o charakterystycznych dla powiatu siedleckiego zagrożeniach i zdarzeniach. Publikacja dostępna jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

 

Dzięki wsparciu projektu, strażacy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach.

W Polsce odbyły się dwa treningi strażaków. Pierwszy dotyczył uszczelnienia instalacji technologicznej z kwasem solnym o niskim stężeniu. Podczas kolejnych ćwiczeń strażacy musieli poradzić sobie z pożarem torfowisk. Podczas tych wydarzeń powstały filmiki promujące projekt:

    Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Siedlce-6”

    Ćwiczenia „Woda 2021”

W Łucku w obwodzie wołyńskim odbyły się ćwiczenia taktyczne w zakresie gaszenia pożarów w przedsiębiorstwach przemysłowych. W trakcie tego wydarzenia powstał film promocyjny:

               

 

Podczas otwarcia nowej infrastruktury szkoleniowej – placu treningowego oraz wspinalni z dobiegiem, Komenda Miejska PSP w Siedlcach zorganizowała zawody strażackie, w których wzięły udział 4 drużyny i 28 zawodników w konkurencji indywidualnej:

 

Beneficjenci zrealizowali również filmy promocyjne podsumowujące projekt, na których możemy zobaczyć nową i zmodernizowaną infrastrukturę, zakupiony sprzęt i wozy, a także migawki z przeprowadzonych ćwiczeń:

    PSP Siedlce

    Prezentacja centrum szkoleniowo-praktycznego jednostek ratowniczo-gaśniczych SES na Wołyniu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna