Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia - SVITYAZ

26 / 02 / 2019

Miło nam poinformować, że w tym tygodniu na stronie Programu oraz profilu FB Programu rozpoczynamy cykl publikacji pt. „Projekt tygodnia”.  W ramach cyklu prezentować będziemy wybrane przez nas projekty spośród wszystkich dofinansowanych w perspektywie 2014-2020 Programu, w których beneficjenci rozpoczęli już konkretne działania przewidziane w umowie grantowej.

Jednym z pozakonkursowych Dużych Projektów Infrastrukturalnych dofinansowanych w ramach Celu Tematycznego Bezpieczeństwo jest projekt „Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź” (akronim SVITYAZ). Liderem projektu jest Rejon Szacki (obwód wołyński), a jego partnerem po polskiej stronie Gmina Włodawa.

Projekt SVITYAZ jest odpowiedzią na potrzebę zredukowania zanieczyszczeń środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego. Jego ogólnym celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób w obwodzie wołyńskim i województwie lubelskim.  W ramach wspólnego przedsięwzięcia powstanie blisko 100 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zostaną zbudowane oczyszczalnie ścieków w przylegających do jeziora Świtaź wsiach i miasteczkach.

Dzięki realizacji projektu, na obszarze nim objętym, przepływ zanieczyszczonych ścieków do wód podziemnych zmniejszy się o 80%, co z kolei zmniejszy zanieczyszczenie jezior Szackiego Parku Narodowego oraz dorzecza Zachodniego Bugu i Prypeci. Ponadto, znacznie poprawi się stan wody pitnej w tym regionie. Powstanie oczyszczalni będzie też impulsem do rozwoju branży turystycznej rejonu.

Projekt jest realizowany od 31 sierpnia 2018 r. Zezwolenie na prace budowlane wykonawcze wszystkich obiektów w ramach projektu otrzymano 11 grudnia 2018 r. Od tego czasu zbudowano kolektor ciśnieniowy ścieków komunalnych z sanatorium "Lisova pisnya" z podłączeniem do kanalizacji miejskiej w miejscowości Melnyky do oczyszczalni ścieków miejskich Szack, a także ponad 6 km kolektora grawitacyjnego na działce Duga. Ponadto, wykopano doły i podłączono kamery przełączające. Dodatkowe umowy dotyczące projektów roboczych na rok 2019 zostały zawarte z Wykonawcą. Zgodnie z umową grantową, projekt powinien zostać zrealizowany w ciągu 24 miesięcy.

19 lutego br. we wsi Świtaź odbyła się konferencja oficjalnie inaugurująca projekt SVITYAZ. Oprócz reprezentacji beneficjentów projektu z Ukrainy i Polski wzięli w niej udział również przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych oraz media. Prezentacje i dyskusje w trakcie konferencji koncentrowały się m.in. na unikalnych walorach przyrodniczych Szackiego Parku Narodowego i znaczeniu projektu dla ich zachowania.


karta projektu

Galeria

Project SVITYAZ

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna