Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez projekt TwoTowers

01 / 03 / 2019

28 lutego 2019 w Łucku (Ukraina) w ramach projektu TwoTowers „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturowego w Łucku i Lublinie” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa. Projekt o łącznym budżecie 1 676 000 Euro obejmuje rewitalizację Wieży Czartoryskich, Klasztoru Jezuitów z piwnicami w Łucku, renowację Baszty Gotyckiej w Lublinie, a także różne działania mające na celu zachowanie i poprawę atrakcyjności turystycznej zabytków historycznych i kulturowych obu miast.

W Konferencji "Doświadczenie w rewitalizacji i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego" wzięli udział przedstawiciele Programu, urzędów państwowych, naukowcy, architekci, eksperci z Ukrainy, Polski i Białorusi. Dyskutowano o nowych pomysłach i osiągnięciach w renowacji i rewitalizacji zabytków architektonicznych oraz o ich promocji w branży turystycznej. Prezentowane, podczas konferencji, badania naukowe zostaną opublikowane w zbiorze materiałów pokonferencyjnych i rozesłane do uczelni oraz bibliotek w Polsce i na Ukrainie.

Galeria

TwoTowers conference

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna