Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
lessons virtual tours

Projekt tygodnia - PROTECTWATER

14 / 03 / 2019

Projekt „Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego" jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Dziedzictwo. Liderem projektu PROTECTWATER jest Gmina Solina, a jego partnerem Rada Miasta Schidnica na Ukrainie.

Ochrona i zabezpieczenie Jeziora Solińskiego, lokalnych rzek (San i Schidniczanka) oraz wód leczniczych Schidnicy przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi, a także poprawa i utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych i gruntowych jako głównych zasobów naturalnych wykorzystywanych przez turystów przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu - pełniejszego wykorzystania naturalnego dziedzictwa terenów przygranicznych Bieszczad i Beskidów Skolskich w rozwoju oferty turystycznej opartej o zasady zrównoważonego rozwoju.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia powstaną dwie oczyszczalnie ścieków w Schidnicy oraz system kanalizacji w trzech miejscowościach na terenie gminy Solina. Partnerzy projektu przeprowadzą także serię szkoleń, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i turystów. Działania prowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na ekosystem i rozwój turystyki w regionie.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2018 r. Polski partner wiodący, Gmina Solina, podpisał kontrakt z firmą odpowiedzialną za budowę kanalizacji w Bukowcu oraz inspektoratem nadzoru budowlanego. Gmina Solina obecnie realizuje prace budowlane przy układaniu rur kanalizacyjnych, wykonywany jest także przewiert pod dnem rzeki Solinka.  Prace realizowane są zgodnie z planem, zakończenie prac po stronie polskiej zaplanowano na 30 maja 2020 r.. W dniu 27 sierpnia 2018 Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wydało kartę rejestracyjną projektu. Dokumentacja techniczna prac została oceniona pozytywnie. Aktualnie trwa przetarg na roboty budowlane. 

Zgodnie z umową grantową, projekt PROTECTWATER powinien zostać zrealizowany do 31 października 2020 r.

karta projektu

Galeria

Project PROTECTWATER

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna