Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Program 2021-2027

Przygotowanie Programu 2021-2027

Trwają prace nad przygotowaniem przyszłej edycji Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027.

W nowej perspektywie programy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej będą realizowane w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” polityki spójności UE (Interreg) oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej.

W celu przygotowania nowego Programu Interreg PBU powołany został Wspólny Komitet Programujący (WKP), który składa się z przedstawicieli władz krajowych i regionalnych Polski, Białorusi i Ukrainy, a także instytucji reprezentujących partnerów gospodarczych i społecznych oraz społeczeństwo obywatelskie ze wszystkich trzech krajów.

W październiku 2019 odbyło się pierwsze spotkanie WKP, na którym zostały omówione główne aspekty nowego Programu – jego obszar oraz cele, którymi Program się zajmie. Przedstawiciele trzech państw podjęli decyzję o zachowaniu aktualnego obszaru Programu. Ta decyzja jest spójna z opublikowanymi w styczniu 2020 zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącymi przygotowania Programu. Uwzględniając m.in. wyniki ankiety publicznej (dotyczącej celów, które nowy Program ma realizować) członkowie WKP wstępnie postanowili, że w nowej edycji Programu warto przeznaczyć środki na trzy (z pięciu) ogólnych celów polityki spójności 2021-2027:

- bardziej zielona Europa;
- bardziej społeczna Europa;
- Europa bliżej obywateli.

Przedstawiciele trzech państw uczestniczących w Programie pracują teraz nad szczegółowym kształtem jego nowej edycji. Przygotowywana przez zespół ekspertów analiza społeczno-gospodarcza obszaru Programu ma być podstawą do dalszych decyzji odnośnie wyboru celów oraz konkretnych działań, które Program 2021-2027 będzie realizował.

Kształt nowego Programu PBU w dużej mierze uzależniony będzie od ostatecznych decyzji Unii Europejskiej odnośnie ram prawnych oraz budżetu unijnej perspektywy finansowej 2021-2027. Po opracowaniu dokumentu Programu i jego oceny oddziaływania na środowisko zostaną one poddane konsultacjom publicznym w każdym z państw. Dopiero po uwzględnieniu wszystkich uwag i zaleceń Program zostanie złożony do zatwierdzenia Komisji Europejskiej.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna