Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Pomoc publiczna / pomoc de minimis

RAMY PRAWNE:

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Numer i nazwa programu pomocowego - SA.105830
Title: Pomoc publiczna w ramach programów Interreg na lata 2021–2027
Commission Case Number: SA.105830


INNE DOKUMENTY:

Podręcznik pomocy publicznej i pomocy de minimis


SZKOLENIA:

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach Interreg - prezentacja

Materiał nagrany ze szkoleń

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna