Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Stworzenie systemu dynamicznej odpowiedzi na informacje o przestępstwach i innych zdarzeniach we Lwowie

AKRONIM

SoDR

NUMER

LIP/0008/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

W trakcie realizacji

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Komenda Policji Państwowej Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 6 000 000,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 5 400 000,00 €
CZAS TRWANIA 38 miesięcy 23.11.2018 - 22.01.2022

Opis projektu

Celem projektu SoDR jest rozwiązanie problemu długiego czasu oczekiwania na pomoc w razie przestępstw i innych incydentów we Lwowie. Średni czas oczekiwania to 20 minut, ale może on wynosić nawet 40 minut. Wszyscy, w tym odwiedzający miasto i jego mieszkańcy, muszą czuć się bezpiecznie oraz wiedzieć, że są chronieni i są w stanie uzyskać pomoc w odpowiednim czasie. Projekt pomoże władzom regionalnym i lokalnym sprostać wspólnym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony.

Według ankiety socjologicznej przeprowadzonej we Lwowie 76% mieszkańców czuje się bezpiecznie w mieście w ciągu dnia, a tylko 40% w nocy. Realizacja projektu SoDR ma na celu zwiększenie tych liczb do 85% w ciągu dnia i 60% w nocy. Czas oczekiwania na pomoc skróci się z 15 minut do 5 minut. W celu osiągnięcia tego zamierzenia nowy budynek administracyjny zostanie ukończony i wyposażony w systemem gromadzenia danych otrzymanych z kamer miejskich. Przebudowanych zostanie także sześć posterunków policji we Lwowie, a nowy budynek administracyjny zyska zintegrowany wielofunkcyjny system telekomunikacyjny. Ponadto ulepszony zostanie podsystem komunikacji w sytuacjach kryzysowych, oparty na informacjach operacyjnych i monitorowaniu reakcji na przestępstwa, powstanie także sieć transmisji danych z kamer monitoringu miejskiego. Głównym celem jest koordynacja współpracy służb ratowniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wymaganej pomocy mieszkańcom oraz odwiedzającym Lwów.

Dzięki realizacji planowanych działań projekt SoDR wpłynie na rozwój regionu, znacząco zmniejszy liczbę przestępstw popełnianych w miejscach publicznych i stworzy warunki do ich prewencji. Powyższe przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego i sprawi, że mieszkańcy oraz odwiedzający Lwów będą czuć się bezpiecznie mając świadomość, że w sytuacjach zagrożenia otrzymają na czas właściwą pomoc.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna