Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Stworzenie systemu dynamicznej odpowiedzi na informacje o przestępstwach i innych zdarzeniach we Lwowie

AKRONIM

SoDR

NUMER

LIP/0008/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Komenda Policji Państwowej Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 6 000 000,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 5 400 000,00 €
CZAS TRWANIA 59 miesięcy 23.11.2018 - 22.09.2023

Opis projektu

Głównym celem projektu SoDR jest koordynacja współpracy służb ratowniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wymaganej pomocy mieszkańcom oraz odwiedzającym Lwów.
Jednym z podstawowych wyzwań podjętych przez projekt jest problem długiego czasu oczekiwania na pomoc w razie przestępstw i innych incydentów we Lwowie. Średni czas oczekiwania to 20 minut, ale może on wynosić nawet 40 minut. Z kolei według ankiety socjologicznej przeprowadzonej we Lwowie, 76% mieszkańców czuje się bezpiecznie w mieście w ciągu dnia, a tylko 40% w nocy. Realizacja projektu SoDR ma na celu poprawę odczuć mieszkańców w tym zakresie do odpowiednio 85% w ciągu dnia i 60% w nocy. Skróceniu ma również ulec średni czas oczekiwania na pomoc.

W celu osiągnięcia tych zamierzeń, w ramach projektu, dla policji lwowskiej wybudowane zostanie centrum administracyjne, wyposażone w nowy system gromadzenia danych otrzymanych z kamer monitoringu miejskiego oraz zintegrowany wielofunkcyjny system telekomunikacyjny. Przebudowanych zostanie także sześć posterunków policji we Lwowie, tak, by poprawić ich funkcjonalność. Ponadto, ulepszony ma zostać system komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki realizacji planowanych działań, projekt SoDR wpłynie na zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych w miejscach publicznych i stworzy warunki do ich prewencji. To z kolei ma przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego i sprawić, że mieszkańcy oraz odwiedzający Lwów będą czuć się bezpiecznie mając świadomość, że w sytuacjach zagrożenia otrzymają na czas właściwą pomoc.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna