Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Mapa projektów

Państwo
Region
Temat

Baza projektów

LIP/0003/16

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach

BENEFICJENT WIODĄCY: Województwo Mazowieckie (Województwo mazowieckie, Polska)

LIP/0007/16

Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza w celu zapewnienia zrównoważonego dostępu do obszaru przygranicznego (modernizacja i budowa drogi P-16)

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowe Unitarne Przedsiębiorstwo Dróg Samochodowych „Brestavtodor” (Obwód brzeski, Białoruś)

LIP/0004/16

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa

BENEFICJENT WIODĄCY: Województwo Lubelskie (Województwo lubelskie, Polska)

LIP/0018/16

Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Rejonowa Administracja w Kowlu (Obwód wołyński, Ukraina)

LIP/0006/16

Transgraniczne polsko-białoruskie bezpieczeństwo. Wzmocnienie potencjału straży pożarnej i służb ratowniczych

BENEFICJENT WIODĄCY: Brzeski Urząd Obwodowy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (Obwód brzeski, Białoruś)

LIP/0002/16

Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

LIP/0008/16

Stworzenie systemu dynamicznej odpowiedzi na informacje o przestępstwach i innych zdarzeniach we Lwowie

BENEFICJENT WIODĄCY: Komenda Policji Państwowej Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

LIP/0001/16

Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa w km 3+642 – 10+257

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (Województwo podkarpackie, Polska)

LIP/0015/16

Budowa relokowalnego systemu rentgenowskiej kontroli pojazdów na przejściu granicznym “Berestovitsa”

BENEFICJENT WIODĄCY: Urząd Celny Regionu Grodzieńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU1/0071/16

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Szczuczyn (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0365/16

Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0461/16

Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako narzędzie promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU1/0599/16

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

BENEFICJENT WIODĄCY: Muzeum Podlaskie w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0658/16

Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie

BENEFICJENT WIODĄCY: Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0746/16

Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie

BENEFICJENT WIODĄCY: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU1/0211/16

RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zamość (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0224/16

Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Drohiczyn (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0677/16

Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0750/16

Czysta rzeka - główny priorytet

BENEFICJENT WIODĄCY: Miejskie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Zhabinkovskoe ZhKCh" (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU1/0039/16

Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0098/16

PaNTHer – transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Przemyski (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0104/16

Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Bielany (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0145/16

Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg w Brześciu (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU1/0183/16

Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Jabłoń (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0320/16

Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i rejonie grodzieńskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Sejneński (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0340/16

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od Lubaczowa do Baszni Górnej oraz drogi nr C142005 Szkło–Nowojaworowsk

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0511/16

Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Chełm (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0667/16

Partnerstwo transgraniczne - szansą rozwoju regionu

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Bieszczadzki (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0697/16

SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności

BENEFICJENT WIODĄCY: FORZA, Agencja Zrównoważonego Rozwoju Regionu Karpackiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU1/0705/16

Dostępne pogranicze ukraińsko-polskie: wspólne działania na rzecz modernizacji infrastruktury drogowej

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Dróg Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU1/0722/16

Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Białostocki (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0594/16

Utworzenie ośrodków rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mostach

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Ostrołęka (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0041/16

Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0063/16

Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach "WSPÓLNY ŚWIAT" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0067/16

Rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka

BENEFICJENT WIODĄCY: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o. o. (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0266/16

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna

BENEFICJENT WIODĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0268/16

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska

BENEFICJENT WIODĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0326/16

Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0358/16

Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Krosno (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0668/16

Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Bieszczadzki (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0725/16

Rzeszów i Wynohradiw – miasta przyjazne zwierzętom

BENEFICJENT WIODĄCY: Centrum Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta Wynohradiw w obwodzie zakarpackim (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU1/0766/16

Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym

BENEFICJENT WIODĄCY: Zakład Opieki Zdrowotnej "Obwodowy Szpital Pediatryczny w Brześciu" (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU1/0077/16

Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Siemiatycze (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0216/16

Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Siedlce (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0497/16

Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Dobrzyniewo Duże (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0508/16

SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych

BENEFICJENT WIODĄCY: Fundacja SOS – na ratunek (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0591/16

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0704/16

Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU1/0754/16

Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Uczelnia Państwowa Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU1/0240/16

Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0506/16

Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)

BENEFICJENT WIODĄCY: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0569/16

Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0572/16

Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0683/16

Poprawa operacji zarządzania granicami na przejściach drogowych "Bruzgi" i "Brzostowica"

BENEFICJENT WIODĄCY: Regionalny Urząd Celny w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU1/0687/16

Polepszenie efektywnośći przeprowadzania kontroli celnej na przejsciu granicznym „Domaczewo”

BENEFICJENT WIODĄCY: Urząd Celny w Brześciu (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU1/0062/16

Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej

BENEFICJENT WIODĄCY: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0205/16

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Południowy)

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0206/16

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Północny)

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0239/16

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Centralny)

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0433/16

Współpraca uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych lubelskim i łuckim

BENEFICJENT WIODĄCY: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0629/16

Wzmocnienie potencjału psów służbowych Służby Celnej Republiki Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Główny Urząd Celny w Mińsku (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/0771/18

Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0781/18

Wolontariusze dla dziedzictwa kulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rovin" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0786/18

Księżpol & Kristinopol: etno+geo=perspektywa

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Księżpol (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0787/18

Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Województwo Podkarpackie (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0791/18

Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziale w życiu kulturalnym

BENEFICJENT WIODĄCY: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0794/18

Razem otwieramy granicę

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0798/18

Relacje transgraniczne w rozwoju regionów

BENEFICJENT WIODĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne "Agencja Rozwoju Rejonu Użgorodzkiego" (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0800/18

Polsko-białoruskie spotkania kultur pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Tuczna (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0802/18

Przywrócenie i zachowanie tradycji kulinarnych w celu promowania dziedzictwa kulturowego górskich regionów przygranicznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rovin" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0807/18

2 zamki: wspólna historia, wspólna promocja, impuls do wzmocnienia współpracy, przepływu turystów i wzrostu gospodarczego

BENEFICJENT WIODĄCY: Instytut Rozwoju Regionalnego (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0808/18

Pieśni religijne na 4 pory roku

BENEFICJENT WIODĄCY: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0809/18

Karpackie gwiaździste niebo

BENEFICJENT WIODĄCY: Instytut Rozwoju Regionu Karpackiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0813/18

4 pory roku - transgraniczne trasy turystyczne

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyński Obwodowy Fundusz Wsparcia Biznesu (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0819/18

Wspólne warsztaty kulturowe szansą na rozwój współpracy transgranicznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Milanów (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0821/18

Promocja lokalnego dziedzictwa gminy Wisznice i rejonu brzeskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0822/18

Brama do Centralnych Gorganów: międzykulturowy dialog na polsko-ukraińskim pograniczu

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła "Przykarpacki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stefanyka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU2/0824/18

Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Użhorodu

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Krosno (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0825/18

Dawne tradycje wiecznie młode - współpraca polsko-białoruska w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty i gminy Czarna Białostocka

BENEFICJENT WIODĄCY: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0832/18

Przyrodnicza skarbnica ponad granicami

BENEFICJENT WIODĄCY: Białowieski Park Narodowy (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0833/18

Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0838/18

"Wspólne dziedzictwo - wspólna tożsamość" - zintegrowana promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Kowla

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Łęczna (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0845/18

Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0849/18

Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu w Karpatach

BENEFICJENT WIODĄCY: Park Narodowy "Beskidy Skolskie" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0852/18

Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Inwestycji i Rozwoju Strategicznego Zarządu Rady Miasta Równe (Obwód rówieński, Ukraina)

PBU2/0854/18

Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Rejonu Wynohradiwskiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0856/18

Kultura łączy narody

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Suwałki (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0858/18

Opracowanie nowej trasy rowerowej wraz z aplikacją mobilną "Velo Fort" wzdłuż fortów Twierdzy Brześć

BENEFICJENT WIODĄCY: Lokalny Fundusz Charytatywny "Fundusz Rozwoju Twierdzy Brześć" (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU2/0861/18

Rezerwat Biosfery Roztocze

BENEFICJENT WIODĄCY: Local Tourist Organisation "Roztocze" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0880/18

Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód"

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0881/18

Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej "Zakarpacie" Zakarpackiej Rady Obwodowej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0889/18

Odgłosy natury. SlowRivers - praktyczny pakiet dla turysty

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0900/18

Wspólna historia - taka sama przyszłość. Supraśl - Synkowicze - Lwów

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Supraśl (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0909/18

Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe

BENEFICJENT WIODĄCY: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU2/0912/18

Dwie kultury, jedna Europa

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0914/18

Gra o Polesie

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Ludwin (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0920/18

Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0924/18

Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii

BENEFICJENT WIODĄCY: NGO "Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych" (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0925/18

Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Kultury Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0927/18

Ukraińsko-polskie pojezierza - kraina legend: odkryj i ciesz się nieznanym

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńska Rada Obwodowa (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0928/18

"Zielone spojrzenie" - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" - Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU2/0929/18

Poznaj kulturę regionów przygranicznych Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Miasta Pereczyn (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0932/18

Dziedzictwo historyczne i kulturowe Rodu Sapiehów na pograniczu Polski i Białorusi

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Boćki (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0941/18

Pszczoła karpacka — wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: NGO Stowarzyszenie Pszczelarzy "Karpacka eko-pasieka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU2/0945/18

Dotknąć historii i kultury — historyczno-kulturowa mozaika polsko-ukraińskiego pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0957/18

Tradycje rzemieślnicze pogranicza polsko-białoruskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0961/18

Poznajemy bogactwo przyrodnicze Karpat z koniem huculskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0964/18

Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Linia102.ua" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0968/18

Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Łęczyński (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0969/18

Karpaty - kraina ryb wędrownych

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Sanocki (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0971/18

Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej "Kanał Augustowski"

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0974/18

Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Miasta Borysław (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0976/18

Badania i rewitalizacja miejskiego folkloru jako głównego elementu uroczystości w byłych miasteczkach żydowskich

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowy Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych „Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Rejonu Borysowskiego" (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/0977/18

Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi

BENEFICJENT WIODĄCY: Białoruski Zielony Krzyż (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/0983/18

Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii gminy Mielnik i miasta Wysokie.

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Mielnik (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0985/18

Poznajmy się — Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu

BENEFICJENT WIODĄCY: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0988/18

Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego Elizy Orzeszkowej i Ludwika Zamenhofa w Grodnie i Białymstoku

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janka Kupały (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU2/0993/18

Ocalić dla przyszłości — zachowanie dziedzictwa kulturowego szansą dla rozwoju transgranicznej turystyki

BENEFICJENT WIODĄCY: Wigierski Park Narodowy (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1000/18

Kanał Augustowski Wektorem Sztuki

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1002/18

Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Hajnowski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1017/18

Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Instytucja Kultury "Rejonowe Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach" (Obwód homelski, Białoruś)

PBU1/0217/16

Pogranicza równych szans

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu (Województwo lubelskie, Polska)

PBU3/1058/20

Muzyka Pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (Województwo lubelskie, Polska)

PBU3/1036/20

Nadbużańskie tradycje kulinarne

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1029/20

Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Boguchwała (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1040/20

Gocka ścieżka: wspólna rekonstrukcja historyczna i wirtualna podróż do przeszłości

BENEFICJENT WIODĄCY: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Włodzimierz Wołyński (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1067/20

„Melodia Tyzenhauza - stworzenie tradycji muzycznych i rozrywkowych dla promocji wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Grodna i Sokółki”

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" – Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU3/1100/20

Poszerzając horyzonty – transgraniczna promocja kultury – Miejsce Piastowe i Żółkiew

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Miejsce Piastowe (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1055/20

Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU3/1069/20

Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej - poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Prużańskiego (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU3/1073/20

Festiwal - stała inicjatywa i skuteczne narzędzie promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Organizacja publiczna "Przykarpacka Korporacja Informacyjna" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU3/1079/20

Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Małoryckiego (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU3/1162/20

Koloryt kulturowy pogranicznego Polesia w życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego - odtworzenie kart wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyński Regionalny Fundusz Charytatywny „Polesie” (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1093/20

Muzea pogranicza - przestrzeń dialogu międzykulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńska Rada Obwodowa (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1091/20

Lesko i Chust – historia naszą siłą

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Lesko (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1145/20

Kultura w ogniu wykuwana

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1045/20

Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1046/20

Historia solą przyprawiana

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Sanok (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1047/20

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego rzek pogranicza: Marychy i Czarnej Hańczy

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Sejny (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1085/20

Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast Rzeszowa i Łucka

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1090/20

OPALIN: Małe miasta – wielka historia

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1108/20

Karpacki festiwal FolkArt – wspólne dziedzictwo kulturowe Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1139/20

Dziedzictwo obok nas

BENEFICJENT WIODĄCY:

PBU3/1121/20

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

BENEFICJENT WIODĄCY: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1189/20

Gente Ruthenus,natione Polonus. Dziedzictwo Jana Andruszewskiego ze Smolina.

BENEFICJENT WIODĄCY: Fundacja Smolin Andruszewski (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1086/20

Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego poprzez innowacyjne technologie

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1033/20

"Razem dla sztuki, kultury i przyjaźni" - promocja i integracja dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Wałożyna

BENEFICJENT WIODĄCY: Centrum Kultury w Łęcznej (Województwo lubelskie, Polska)