Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Mapa projektów

Państwo
Region
Temat

Baza projektów

PBU1/0071/16

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Szczuczyn (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0365/16

Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0461/16

Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako narzędzie promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU1/0599/16

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

BENEFICJENT WIODĄCY: Muzeum Podlaskie w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0658/16

Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie

BENEFICJENT WIODĄCY: Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0746/16

Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie

BENEFICJENT WIODĄCY: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0771/18

Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0781/18

Wolontariusze dla dziedzictwa kulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rovin" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0786/18

Księżpol & Kristinopol: etno+geo=perspektywa

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Księżpol (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0787/18

Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Województwo Podkarpackie (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0791/18

Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziale w życiu kulturalnym

BENEFICJENT WIODĄCY: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0794/18

Razem otwieramy granicę

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0798/18

Relacje transgraniczne w rozwoju regionów

BENEFICJENT WIODĄCY: Przedsiębiorstwo Komunalne "Agencja Rozwoju Rejonu Użgorodzkiego" (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0800/18

Polsko-białoruskie spotkania kultur pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Tuczna (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0802/18

Przywrócenie i zachowanie tradycji kulinarnych w celu promowania dziedzictwa kulturowego górskich regionów przygranicznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rovin" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0807/18

2 zamki: wspólna historia, wspólna promocja, impuls do wzmocnienia współpracy, przepływu turystów i wzrostu gospodarczego

BENEFICJENT WIODĄCY: Instytut Rozwoju Regionalnego (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0808/18

Pieśni religijne na 4 pory roku

BENEFICJENT WIODĄCY: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0819/18

Wspólne warsztaty kulturowe szansą na rozwój współpracy transgranicznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Milanów (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0821/18

Promocja lokalnego dziedzictwa gminy Wisznice i rejonu brzeskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0822/18

Brama do Centralnych Gorganów: międzykulturowy dialog na polsko-ukraińskim pograniczu

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła "Przykarpacki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stefanyka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU2/0824/18

Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Użhorodu

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Krosno (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0825/18

Dawne tradycje wiecznie młode - współpraca polsko-białoruska w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty i gminy Czarna Białostocka

BENEFICJENT WIODĄCY: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0833/18

Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0838/18

"Wspólne dziedzictwo - wspólna tożsamość" - zintegrowana promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Kowla

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Łęczna (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0845/18

Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0852/18

Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Inwestycji i Rozwoju Strategicznego Zarządu Rady Miasta Równe (Obwód rówieński, Ukraina)

PBU2/0854/18

Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Rejonu Wynohradiwskiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0856/18

Kultura łączy narody

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Suwałki (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0858/18

Opracowanie nowej trasy rowerowej wraz z aplikacją mobilną "Velo Fort" wzdłuż fortów Twierdzy Brześć

BENEFICJENT WIODĄCY: Lokalny Fundusz Charytatywny "Fundusz Rozwoju Twierdzy Brześć" (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU2/0880/18

Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód"

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0881/18

Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej "Zakarpacie" Zakarpackiej Rady Obwodowej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0900/18

Wspólna historia - taka sama przyszłość. Supraśl - Synkowicze - Lwów

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Supraśl (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0909/18

Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe

BENEFICJENT WIODĄCY: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU2/0912/18

Dwie kultury, jedna Europa

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0924/18

Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii

BENEFICJENT WIODĄCY: NGO "Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych" (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0925/18

Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Kultury Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0929/18

Poznaj kulturę regionów przygranicznych Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Miasta Pereczyn (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0932/18

Dziedzictwo historyczne i kulturowe Rodu Sapiehów na pograniczu Polski i Białorusi

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Boćki (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0945/18

Dotknąć historii i kultury — historyczno-kulturowa mozaika polsko-ukraińskiego pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0957/18

Tradycje rzemieślnicze pogranicza polsko-białoruskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0964/18

Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Linia102.ua" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0968/18

Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Łęczyński (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0971/18

Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej "Kanał Augustowski"

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0974/18

Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Miasta Borysław (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0976/18

Badania i rewitalizacja miejskiego folkloru jako głównego elementu uroczystości w byłych miasteczkach żydowskich

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowy Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych „Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Rejonu Borysowskiego" (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/0983/18

Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii gminy Mielnik i miasta Wysokie.

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Mielnik (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0985/18

Poznajmy się — Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu

BENEFICJENT WIODĄCY: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0988/18

Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego Elizy Orzeszkowej i Ludwika Zamenhofa w Grodnie i Białymstoku

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janka Kupały (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU2/0993/18

Ocalić dla przyszłości — zachowanie dziedzictwa kulturowego szansą dla rozwoju transgranicznej turystyki

BENEFICJENT WIODĄCY: Wigierski Park Narodowy (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1000/18

Kanał Augustowski Wektorem Sztuki

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1017/18

Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Instytucja Kultury "Rejonowe Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach" (Obwód homelski, Białoruś)

PBU3/1058/20

Muzyka Pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (Województwo lubelskie, Polska)

PBU3/1036/20

Nadbużańskie tradycje kulinarne

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1029/20

Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Boguchwała (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1040/20

Gocka ścieżka: wspólna rekonstrukcja historyczna i wirtualna podróż do przeszłości

BENEFICJENT WIODĄCY: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Włodzimierz Wołyński (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1067/20

„Melodia Tyzenhauza - stworzenie tradycji muzycznych i rozrywkowych dla promocji wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Grodna i Sokółki”

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" – Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU3/1100/20

Poszerzając horyzonty – transgraniczna promocja kultury – Miejsce Piastowe i Żółkiew

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Miejsce Piastowe (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1055/20

Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU3/1069/20

Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej - poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Prużańskiego (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU3/1073/20

Festiwal - stała inicjatywa i skuteczne narzędzie promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Organizacja publiczna "Przykarpacka Korporacja Informacyjna" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU3/1079/20

Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Małoryckiego (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU3/1162/20

Koloryt kulturowy pogranicznego Polesia w życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego - odtworzenie kart wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyński Regionalny Fundusz Charytatywny „Polesie” (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1093/20

Muzea pogranicza - przestrzeń dialogu międzykulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńska Rada Obwodowa (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1091/20

Lesko i Chust – historia naszą siłą

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Lesko (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1145/20

Kultura w ogniu wykuwana

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1045/20

Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1090/20

OPALIN: Małe miasta – wielka historia

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1108/20

Karpacki festiwal FolkArt – wspólne dziedzictwo kulturowe Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1139/20

Dziedzictwo obok nas

BENEFICJENT WIODĄCY:

PBU3/1189/20

Gente Ruthenus,natione Polonus. Dziedzictwo Jana Andruszewskiego ze Smolina.

BENEFICJENT WIODĄCY: Fundacja Smolin Andruszewski (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1086/20

Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego poprzez innowacyjne technologie

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1033/20

"Razem dla sztuki, kultury i przyjaźni" - promocja i integracja dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Wałożyna

BENEFICJENT WIODĄCY: Centrum Kultury w Łęcznej (Województwo lubelskie, Polska)