Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę szpitala ftyzjatrycznego na 100 łóżek w obwodzie zakarpackim i wdrażanie innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy

AKRONIM

RRTB

NUMER

LIP/0010/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Departament Zdrowia Administracji Państwowej Obwodu Zakarpackiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (Województwo podkarpackie, Polska)
Niekomercyjny Zakład Opieki Zdrowotnej “Regionalne centrum kliniczne leczenia i diagnostyki ftyzjatryczno-pulmonologicznej” Zakarpackiej Rady Obwodowej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 6 400 000,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 5 760 000,00 €
CZAS TRWANIA 57 miesięcy 01.01.2019 - 30.09.2023

Opis projektu

Głównym wyzwaniem projektu RRTB jest skomplikowana sytuacja epidemiologiczna gruźlicy (TB) w Obwodzie Zakarpackim. Występowanie choroby jest znacznie częstsze niż w krajach sąsiadujących. Istnieje kilka cech wpływających na epidemiologię gruźlicy: lokalizacja (granice z 4 krajami UE), silna migracja, duża liczba osób z grup ryzyka, lokalizacja trudno dostępnych wiosek. Co więcej, braki w systemie opieki zdrowotnej na Ukrainie i brak nowoczesnego sprzętu do diagnostyki medycznej skutkują niedostatecznym dostępem do nowoczesnej diagnostyki gruźlicy i ostatecznie niskim stopniem wykrywania pacjentów z gruźlicą. Jednocześnie szpitale gruźlicze nie spełniają odpowiednich standardów, co powoduje rozwój i rozprzestrzenianie się  gruźlicy, w tym jej lekoopornej odmiany, wśród personelu medycznego. Biorąc pod uwagę silne procesy migracyjne taka sytuacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, ale także dla sąsiedniej Polski, zwłaszcza jej południowo-wschodniej części.

Ogólnym celem projektu RRTB jest zmniejszenie liczby zachorowań na gruźlicę na obszarze objętym Programem, co zostanie osiągnięte przede wszystkim poprzez budowę szpitala gruźliczego w miejscowości Nyzhnya Apsha (obwód zakarpacki, UA) wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny i innowacyjne europejskie podejście do wykrywania, profilaktyki i leczenia gruźlicy. W projekcie przewidziano również poprawę wyposażenia medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Rezultatem projektu ma być zwiększenie do 5% skuteczności wykrywania gruźlicy metodą mikroskopową w ogólnej sieci medycznej, 1,5-krotne zmniejszenie długoterminowej zapadalności i poprawa sytuacji epidemiologicznej na obszarze przygranicznym. Działania te wpłyną na ostatecznych beneficjentów projektu - 75 000 mieszkańców objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi. Bliższa współpraca transgraniczna i wymiana doświadczeń między instytucjami medycznymi Ukrainy i Polski doprowadzi do osiągnięcia celów projektu.

Galeria

Movies

Aktualności z projektu

17 17 / 07 / 2020

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna