Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina

AKRONIM

CBCentres

NUMER

PBU1/0071/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Szczuczyn (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Komitet Wykonawczy Rady Miasta Kowel (Obwód wołyński, Ukraina)
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Rejonu Szczuczyńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 252 818,81 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 027 536,93 €
CZAS TRWANIA 30 miesięcy 01.04.2019 - 30.09.2021

Opis projektu

Obszar przygraniczny trzech sąsiednich krajów, a konkretnie gmina Szczuczyn, miasto Kowel i rejon szczuczyński, cechuje ogromna różnorodność kulturowa i bogactwo cennych historycznie miejsc. Niestety, słaba infrastruktura turystyczna uniemożliwia pielęgnowanie wieloetnicznego, wielowyznaniowego i wielokulturowego dziedzictwa regionu, skutkując małym zainteresowaniem lokalnymi tradycjami przy jednoczesnym silnym wpływie kultury zachodniej.

Projekt CBCentres koncentruje się na tym wyzwaniu przyczyniając się do rozwoju turystyki, a w dłuższej perspektywie, zmniejszając poziom bezrobocia, dzięki wykorzystaniu bogactwa dziedzictwa kulturowego i historycznego trzech sąsiadujących krajów. Inwestowanie w sektor turystyczny stworzy nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Ważnym elementem projektu jest budowa trzech Centrów Dialogu Kultur: w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Centra będą miały formę amfiteatrów, wyposażonych w sceny koncertowe, widownie, nowe pomieszczenia techniczne i kubaturowe, a także systemy nagłośnieniowe, oświetleniowe i monitorujące. W nowo powstałych obiektach prowadzone będą warsztaty plastyczne, folklorystyczne i naukowe mające na celu promowanie kultury obszaru przygranicznego. Partnerzy zorganizują tam również wizyty studyjne służące wymianie wiedzy i pomysłów, co pozwoli opracować wspólną strategię promocji z wykorzystaniem portali internetowych, filmów, znaków, ulotek itp.

Działania w ramach projektu wzmocnią współpracę, poprawią jakość wzajemnych kontaktów i usprawnią ruch turystyczny. Nowe, nowoczesne obiekty kultury prezentujące bogactwo i różnorodność regionu pozytywnie wpłyną na jego atrakcyjność turystyczną. Odwiedzający uzyskają dostęp do zróżnicowanej oferty turystycznej oraz możliwość poznania kultury i historii, a mieszkańcy zyskają nowe miejsca pracy. Projekt jest doskonałym przykładem wzmacniania potencjału kultury w oparciu o trójstronną współpracę transgraniczną między lokalnymi władzami i społecznościami.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna