Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

AKRONIM

Consart

NUMER

PBU1/0599/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Muzeum Podlaskie w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Państwowe Muzeum Historyczne i Archeologiczne w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 341 982,36 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 207 784,12 €
CZAS TRWANIA 41 miesięcy 01.03.2020 - 31.07.2023

Opis projektu

Północno-wschodnia Polska i zachodnia Białoruś mają wspólne korzenie kulturowe i historyczne. Znajdujące się tam muzea i archiwa posiadają zbiory o dużej wartości historycznej i kulturowej, przedstawiające różnorodność religijną i etniczną tego obszaru. Niestety ich zasoby są zagrożone z powodu złego stanu.

Partnerzy projektu CONSART – Muzeum Podlaskie i Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie – wspólnie podjęli się zadania zapewnienia regularnej konserwacji swoich zbiorów. Oba muzea postanowiły stworzyć pracownie konserwatorskie w swoich siedzibach i otworzyć dwa Centra Badań i Ochrony Artefaktów. W tym celu polskie muzeum zaadaptuje stary magazyn w Choroszczy, a białoruskie – dwa budynki w Grodnie. Nowe pracownie zostaną wyposażone w nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt, by móc prowadzić badania i prace konserwatorskie (w tym metalu, drewna, złoceń, ceramiki, papieru i skóry). Ponadto obie instytucje zakupią specjalistyczne pojazdy do bezpiecznego transportu swoich artefaktów. Skuteczne działanie nowo utworzonych centrów wymaga jeszcze jednego kluczowego elementu – wyspecjalizowanego personelu. Podczas szkoleń i konferencji prowadzonych przez niezwykle doświadczonych konserwatorów z Warszawy, Torunia i Gdańska uczestnicy z obu krajów zdobędą nową wiedzę i podzielą się swoimi doświadczeniami. Projekt zakończy utworzenie nowej bazy danych chronionych obiektów, opublikowanej na stronach internetowych projektu dla szerokiego grona odbiorców.

Dzięki realizacji projektu sąsiednie regiony Polski i Białorusi otrzymają znaczne wsparcie w zakresie badań i ochrony ich dziedzictwa. Wymiana informacji pozytywnie wpłynie na ich współpracę. Planowane wystawy prezentujące publiczności efekty prac konserwatorskich przeprowadzonych w nowych centrach zaowocują lepszą promocją obszaru przygranicznego.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna