Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w gminie Kuźnica i rejonie bereskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym

AKRONIM

ThinkEco

NUMER

PBU1/0090/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Kuźnica (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Komitet Wykonawczy Rejonu Bereskiego (Obwód brzeski, Białoruś)
Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Berezie (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 087 937,88 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 879 144,09 €
CZAS TRWANIA 34 miesiące 01.01.2020 - 31.10.2022

Opis projektu

Wzgórza Sokólskie w Polsce (województwo podlaskie) i Sporowski Rezerwat Przyrody na Białorusi (obwód brzeski) – będące cennymi obszarami przyrodniczymi – zmagają się z zanieczyszczeniami spowodowanymi głównie wykorzystywaniem przestarzałych technologii w oczyszczalniach ścieków w obu regionach. Sprzęt jest nieefektywny i drogi w utrzymaniu, co sprzyja przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód gruntowych, następnie do wód powierzchniowych, a w końcu do polskich i białoruskich rzek Łosośna i Jasiołda. Ochrona środowiska obszaru przygranicznego to złożony problem wymagający kompleksowego podejścia.

Projekt ThinkEco ma na celu rozwiązanie tej trudnej sytuacji poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Kuźnicy (Polska) i Berezie (Białoruś). Zastąpienie starych urządzeń oczyszczających nowoczesnymi ograniczy liczbę szkodliwych substancji przedostających się do rzek, co przyczyni się do lepszej ochrony środowiska. Ponadto zostanie przeprowadzona kampania ThinkEco mająca na celu promowanie świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności i zwiększenie ich otwartości na współpracę. Co więcej, dzięki publikacji na temat dziedzictwa naturalnego, w której znajdą się praktyczne sposoby ochrony przyrody, możliwa będzie promocja regionu jako cennego, nieodkrytego i ciekawego turystycznie miejsca. W przypadku obu partnerów projekt zainicjuje złożony proces oparty na transgranicznej wiedzy, wymianie doświadczeń i pomysłów oraz przekazywaniu informacji (konferencje, publikacje, codzienne kontakty).

Realizacja projektu ThinkEco przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze przygranicznym. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuźnicy i Berezie pozytywnie wpłynie na dziedzictwo przyrodnicze regionu i w połączeniu z większą świadomością ekologiczną powinna podnieść jego atrakcyjność. Czyste otoczenie zachęci większą liczbę mieszkańców i turystów do odwiedzenia tego pięknego transgranicznego obszaru Polski i Białorusi.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna