Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami

AKRONIM

FasterSafer

NUMER

PBU1/0104/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Bielany (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

Administracja Rejonu Maniewickiego (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 508 714,47 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 257 843,02 €
CZAS TRWANIA 29 miesięcy 18.07.2018 - 17.12.2020

Opis projektu

Wspólna historia to znak rozpoznawczy polsko-ukraińskiego pogranicza. Istniejące obiekty dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego są atrakcjami turystycznymi popularnymi wśród mieszkańców i gości regionu. Jednym z nich jest wieś Kościuchnówka w rejonie maniewickim (Ukraina), w której w 1916 r. miała miejsce bitwa Legionów Polskich pod dowództwem J. Piłsudskiego. Niestety ruch towarów i osób na tym terenie jest ograniczony przez zły stan lokalnych dróg. Trasy w gminach Bielany i Maniewiczach są przykładami niedostatecznego stanu technicznego i wymagają naprawy.

Projekt FasterSafer zmierzy się z wyzwaniem polegającym na zwiększeniu dostępności transportowej wspomnianych obszarów poprzez modernizację lokalnych dróg. W ramach projektu zostanie zmodernizowanych siedem odcinków dróg o łącznej długości 23,6 km: pięć odcinków o długości 7,6 km w Polsce (Kowiesy–Ruciany, Ruciany–Bielany-Jarosławy, Wojewódki Dolne–Wojewódki Górne) i dwa odcinki o długości 16,0 km na Ukrainie (Sobieszczyce–Kołodie–Wołczeck–Komarów–Roznicze, od wsi Kościuchnówka do drogi M-07). Pełna przebudowa zniszczonych dróg będzie obejmowała utwardzenie drogi i położenie warstw asfaltu, wykonanie systemu odwodnienia, budowę chodników, zainstalowanie oznakowania pionowego drogi i energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED.

Lepsza jakość infrastruktury drogowej będzie miała pozytywny wpływ na poziom życia mieszkańców i dostępność terenu dla odwiedzających i przedsiębiorców z obu stron granicy. Wszyscy skorzystają na zwiększonym bezpieczeństwie podróży w ruchu drogowym i pieszym, a także na skróceniu czasu podróży i emisji spalin do środowiska. Ponadto stałe partnerstwo poprzez wymianę doświadczeń między partnerami połączy podmioty o podobnej lokalizacji, historii i wyzwaniach. Wspólna promocja potencjału gospodarczego i atrakcyjności turystycznej polsko-ukraińskiego obszaru przygranicznego umożliwi ściślejszą współpracę między regionami i krajami.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna