Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka

AKRONIM

SafeTraffic

NUMER

PBU1/0511/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Miasto Chełm (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 359 998,58 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 123 998,72 €
CZAS TRWANIA 21 miesięcy 01.06.2019 - 28.02.2021

Opis projektu

Chełm w Polsce i Łuck na Ukrainie stoją w obliczu niskiej konkurencyjności spowodowanej słabą dostępnością miast. Analiza wykazała, że jakość infrastruktury drogowej nie jest dostosowana do natężenia ruchu, który wzrósł o ok. 20% w ciągu ostatnich kilku lat. W konsekwencji mieszkańcy miast partnerskich cierpią z powodu utrudnionego dostępu do instytucji publicznych i obiektów kultury, zanieczyszczenia powietrza i niskiego bezpieczeństwa transportu.

Projekt SafeTraffic przyczyni się do rozwiązania tych problemów poprzez ulepszenie dróg i wielu skrzyżowań zlokalizowanych w obu miastach. Po stronie polskiej zostanie odnowiony odcinek ulicy Kolejowej w Chełmie o długości 1,15 km. Prace przewidują nową nawierzchnię ulicy, poszerzenie skrzyżowań i chodników, utwardzenie zjazdów, nowe przejścia dla pieszych. Ponadto zbudowane zostaną ścieżki rowerowe i miejsca parkingowe, zmodernizowany będzie także system kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne. W Łucku zmiany obejmą uruchomienie automatycznego systemu zarządzania ruchem, który zostanie zainstalowany na 40 skrzyżowaniach (np. sygnalizacja świetlna, przyciski dla pieszych, urządzenia sygnalizacyjne). Planowana jest także przebudowa odcinka drogi w kierunku Równego o długości 0,5 km, chodnika na odcinku 1 km, ścieżki rowerowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Platforma Bezpieczeństwa Transportu Transgranicznego będzie kolejnym trwałym efektem projektu, stanowiącym przestrzeń do wymiany doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarczego i transgranicznego połączenia kolejowego. Stworzona w ramach projektu publikacja przyczyni się do edukacji czytelników w zakresie bezpieczeństwa podróży i transportu niskoemisyjnego, a także zachęci do częstszego korzystania z transportu publicznego.

Turyści i mieszkańcy będą głównymi beneficjentami projektu zwiększającego płynność ruchu w miastach Łuck i Chełm. W długiej perspektywie zauważalny będzie również wpływ na środowisko dzięki zmniejszeniu emisji CO2 za pomocą technologii LED i skróceniu czasu podróży oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej między dwoma regionami.

Aktualności z projektu

28 28 / 06 / 2020

Projekt tygodnia - SafeTraffic

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna