Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Dostępne pogranicze ukraińsko-polskie: wspólne działania na rzecz modernizacji infrastruktury drogowej

AKRONIM

Transborder

NUMER

PBU1/0705/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Zarząd Dróg Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Województwo podkarpackie, Polska)
Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 473 443,55 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 226 099,20 €
CZAS TRWANIA 33 miesiące 01.12.2018 - 31.08.2021

Opis projektu

Regiony przygraniczne Ukrainy i Polski - obwód lwowski i województwo podkarpackie – są peryferyjne w stosunku do reszty swoich krajów. Mimo to ruch
przez znajdujące się tam przejścia graniczne (Medyka–Szeginie, Korczowa–Krakowiec, Budomierz–Hruszów i Hrebenne–Rawa Ruska) jest bardzo intensywny. Niestety z powodu złego stanu technicznego infrastruktura drogowa nie jest dostosowana do wzmożonego natężenia ruchu, co utrudnia kontakty transgraniczne i zmniejsza atrakcyjność obszaru dla inwestorów i turystów.

Alternatywne drogi prowadzące do granicy mogą być rozwiązaniem tego problemu. Projekt Transborder ma na celu przebudowę 19,1 km drogi Mościska–Krakowiec w obwodzie lwowskim (droga nr О141003) i 0,7 km drogi wojewódzkiej Sieniawa-Hrebenne w województwie podkarpackim (droga nr 867),
dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjna. Po stronie ukraińskiej prace obejmą remont nawierzchni drogi wraz
z odwodnieniem oraz modernizację skrzyżowań. Po stronie polskiej przewiduje się utwardzenie drogi, pokrycie nowym asfaltobetonem i odblaskowe oznakowanie. Ponadto planowana jest modernizacja skrzyżowań i systemu odwodnienia dróg. W ramach projektu powstanie również koncepcja rozwiązań ekologicznych w infrastrukturze drogowej na Ukrainie i w Polsce. To strategiczne podejście zostanie opublikowane na stronach internetowych partnerów. Działania zostaną uzupełnione dwoma warsztatami na ten temat, podczas których możliwa będzie wzajemna wymiana know-how, wiedzy specjalistycznej
i najlepszych praktyk. Publikacja artykułów w prasie regionalnej rozpowszechni efekty projektu wśród szerszego grona odbiorców.

Jednolita sieć drogowa pogranicza polsko-ukraińskiego ułatwi ruch transgraniczny i kontakty międzynarodowe. W dłuższej perspektywie doprowadzi
to do powstania nowych terenów inwestycyjnych w pobliżu rozbudowanych dróg. Wspólne inicjatywy transgraniczne odgrywają ważną rolę w dobrych
relacjach między mieszkańcami i stwarzają nowe możliwości wykorzystania potencjału regionów dla obu krajów.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna