Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Utworzenie ośrodków rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mostach

AKRONIM

ICTCompet

NUMER

PBU1/0594/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Miasto Ostrołęka (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

Państwowa Instytucja Kultury „Biblioteka Rejonowa w Mostach” (Obwód grodzieński, Białoruś)
Komitet Wykonawczy Rejonu Mostowskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 628 780,46 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 365 902,41 €
CZAS TRWANIA 37 miesięcy 01.10.2019 - 31.10.2022

Opis projektu

W dzisiejszych czasach technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę w życiu człowieka, ponieważ towarzyszą w każdym aspekcie jego życia. Niemniej jednak podregion ostrołęcko-siedlecki w Polsce i obwód grodzieński na Białorusi są daleko w tyle w dziedzinie ICT – mają słabą łączność i niedostatecznie rozwinięte sieci komunikacyjne. Sytuacja ta ogranicza rozwój społeczno-gospodarczy tych obszarów i czyni je nieatrakcyjnymi dla inwestorów.

Partnerzy projektu ICTCompet postanowili zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stoją przed polsko-białoruskim regionem przygranicznym poprzez stworzenie infrastruktury ICT. Powołane zostaną dwa innowacyjne Centra Rozwoju Kompetencji, jeden w Ostrołęce, a drugi w Bibliotece Rejonowej w Mostach. Oba Centra zostaną zlokalizowane w już istniejących, ale gruntownie odnowionych budynkach, które zyskają nowy wygląd (np. elewacje, okna). Wewnątrz wymienione zostaną podłogi i zamontowane instalacje wewnętrzne, co dostosuje obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Ostrołęce odnowiona zostanie także droga wewnętrzna i teren zielony. Oba centra zostaną wyposażone w specjalistyczne i urządzenia ICT: komputery, drukarki, serwery, telewizory, kamery cyfrowe i wideo, projektory, itp. Obiekty będą służyć uczniom dzięki organizacji różnorodnych warsztatów i szkoleń ICT przygotowujących młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Jednocześnie prowadzone będą szkolenia dla nauczycieli i animatorów (np. robotyka, eksperymenty naukowe, język angielski, kompozytorstwo, sztuka).

Projekt ICTCompet stworzy nowy system edukacji ICT spełniający standardy XXI wieku i opracuje wspólną strategię edukacji opartej na ICT. Unikatowe narzędzia i technologie dostosują systemy edukacji do potrzeb obecnego rynku pracy. Szacuje się, że już w pierwszym roku działalności oba centra ICT odwiedzi ponad 10 000 osób, co będzie mieć istotny wpływ na wzrost gospodarczy regionów przygranicznych Polski i Białorusi.

Aktualności z projektu

05 05 / 05 / 2020

"Multicentrum Most-IC – krok w przyszłość"

Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić opowiadanie, które otrzymało drugie miejsce w naszym konkursie na najciekawszą historię z projektu realizowanego w ramach Programu. Jej autorką jest p. Olga Korshun (Ольга Коршун) z Białorusi, której tekst dotyczy projektu ICTCompet project (PBU1/0594).

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna