Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym

AKRONIM

EpidSafe

NUMER

PBU1/0041/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Szpital Obwodowy w Brześciu (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 805 018,12 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 070 103,37 €
CZAS TRWANIA 30 miesięcy 01.03.2019 - 31.08.2021

Opis projektu

Granicę między Polską a Białorusią przekracza rocznie około 10 milionów osób. Częste przemieszczanie podróżnych może powodować rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Aby sprostać nieprzewidzianym wyzwaniom epidemiologicznym wzdłuż międzynarodowego korytarza transportowego, szpitale muszą pełnić rolę tzw. „filtrów epidemiologicznych”.

Ideą projektu EpidSafe jest zmniejszenie ryzyka masowych fali chorób zakaźnych, takich jak WZW C lub HIV/AIDS na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej planuje zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia tych chorób. Ponadto zostanie rozbudowany system poczty pneumatycznej do przesyłania materiału biologicznego, leków i dokumentacji za pomocą sprężonego powietrza. Specjalistyczny sprzęt zostanie również zakupiony dla nowo otwartego laboratorium i Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Obwodowym w Brześciu, jedynej tego rodzaju placówki w regionie. Ponadto w obu krajach prowadzone będą wspólne, międzynarodowe szkolenia dla personelu szpitali na temat szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych oraz regionalne szkolenia dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy polikliniki i pielęgniarek na temat HCV i AIDS. W rezultacie 240 osób zostanie przeszkolonych, 6000 – skorzysta z badań przesiewowych na WZW C, a 200 – z badań elastograficznych. Kampanie informacyjne w dziedzinie promocji zdrowia dotrą do około 200 000 okolicznych mieszkańców.

Współpraca i wymiana doświadczeń między partnerami zagwarantuje wzmocnienie nie tylko bezpieczeństwa epidemiologicznego, ale także szeroko pojętej opieki zdrowotnej. Po obu stronach granicy powstaną dwa potężne centra medyczne przygotowane do skutecznego działania w kryzysowej sytuacji zdrowotnej. Realizacja projektu powinna podnieść bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych w regionach pogranicza polsko-białoruskiego.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna