Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy

AKRONIM

Rescue

NUMER

PBU1/0142/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-BY-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Tomaszowski (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim (Województwo lubelskie, Polska)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie (Województwo lubelskie, Polska)
Zakład Opieki Zdrowotnej „Centralny Szpital Rejonowy w Żabince” (Obwód brzeski, Białoruś)
Sokalska Rada Rejonowa (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 721 560,30 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 433 596,22 €
CZAS TRWANIA 44 miesiące 01.05.2019 - 31.12.2022

Opis projektu

Jednym z wyzwań dla ratownictwa medycznego w województwie lubelskim, obwodzie brzeskim i lwowskim jest zapewnienie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję na zagrożenia życia mieszkańców obszaru przygranicznego. Trudności, z jakimi się borykają, dotyczą przede wszystkim różnic w wyposażeniu, problemów komunikacyjnych między zespołami ratownictwa medycznego, ich niedostatecznych kwalifikacji oraz braku wspólnych procedur.

Projekt Rescue ma na celu rozwijanie efektywnej współpracy między służbami medycznymi w celu poprawy dostępności opieki zdrowotnej w sytuacjach zagrożenia życia. W ramach projektu partnerzy zakupią karetki pogotowia i specjalistyczny sprzęt medyczny dla szpitali w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Żabince i Sokalu (w tym m.in. sprzęt pierwszej pomocy, defibrylatory, elektrokardiogram - EKG, ultrasonograf - USG, sprzęt do ćwiczeń pierwszej pomocy). Ponadto wszyscy partnerzy zapewnią specjalistyczne szkolenia dla ok. 250 pracowników medycznych, którzy z kolei przekażą nabyte umiejętności lekarzom i pielęgniarkom w swoich szpitalach. Warsztaty z pierwszej pomocy będą prowadzone w szkołach, firmach i podczas imprez plenerowych, aby podnieść umiejętności pierwszej pomocy wśród szerokiego grona osób.

Dzięki projektowi Rescue beneficjenci zdobędą doświadczenie w organizowaniu spójnych działań na wypadek sytuacji kryzysowych i ustanowią procedury współpracy. Jednocześnie projekt zapewni szerszy dostęp do opieki zdrowotnej i wpłynie na świadomość lokalnych mieszkańców.

Aktualności z projektu

17 17 / 07 / 2020
21 21 / 02 / 2020

Projekt tygodnia - RESCUE

 „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” (akronim RESCUE) to trójstronny projekt...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna