Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska

AKRONIM

CardioMed

NUMER

PBU1/0268/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Obwodowy Szpital Kliniczny w Mińsku (Obwód miński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 389 177,78 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 150 260,00 €
CZAS TRWANIA 28 miesięcy 01.01.2020 - 30.04.2022

Opis projektu

Dwa obszary partnerskie - Białystok i Mińsk - mają obecnie trudności z diagnostyką i leczeniem chorób krążenia oraz intensywną opieką medyczną. Wskaźnik śmiertelności spowodowany chorobami serca i układu krwionośnego jest tam niezwykle wysoki, ponad dwa razy wyższy niż w Unii Europejskiej. Główne zdefiniowane problemy to przestarzały sprzęt medyczny, niewystarczająca wiedza na temat profilaktyki i niezdrowy tryb życia.

Projekt CardioMed zmierzy się z tym problemem, poszerzając bazę leczenia chorób krążenia. Szpital w Białymstoku zakupi sprzęt do intensywnej terapii (łóżka pielęgnacyjne, stacje monitorowania pacjentów itp.), urządzenia pooperacyjne dla różnych oddziałów (chirurgii, ginekologii, otolaryngologii, okulistyki, neurologii, ortopedii, kardiologii, anestezjologii), a także tomograf komputerowy (TK) z urządzeniem kardiologicznym. Szpital w Mińsku zyska system obrazowania angiograficznego do hybrydowych operacji układu krążenia. W rezultacie wprowadzone zostaną trzy nowe jakościowe usługi medyczne: operacje hybrydowe, intensywna terapia i szybsza diagnoza z użyciem TK. Na koniec wymiana „know-how” między pracownikami podczas seminariów pozwoli polskim i białoruskim lekarzom podzielić się wiedzą i doświadczeniami na temat operacji hybrydowych i intensywnej terapii. Otwarte wydarzenia dostarczą mieszkańcom wiedzy na temat profilaktyki chorób serca i układu krążenia.

Zakup nowego sprzętu i większa wiedza lekarzy zapewnią mieszkańcom Białegostoku i Mińska lepsze usługi medyczne na europejskim poziomie. Diagnoza zostanie przeprowadzona szybciej, a leczenie będzie bardziej zaawansowane technologicznie, co zmniejszy dysproporcje w warunkach życia po obu stronach granicy polsko-białoruskiej.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna