Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim

AKRONIM

SECINCARP

NUMER

PBU1/0704/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Administracja Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w Obwodzie Lwowskim (Obwód lwowski, Ukraina)
Administracja Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w Obwodzie Iwanofrankowskim (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)
Administracja Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w Obwodzie Zakarpackim (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 842 438,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 658 174,20 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 05.10.2018 - 04.10.2021

Opis projektu

Ukraińskie i polskie Karpaty mają wyjątkowy potencjał kulturowy i przyrodniczy i są bardzo atrakcyjne turystycznie. Jednocześnie górskie położenie i niska jakość dróg wpływają na długi czas reakcji w sytuacji zagrożenia, co skutkuje mniejszą liczbą uratowanych osób. Kolejny duży problem to po prostu stan techniczny sprzętu przeciwpożarowego i pojazdów po stronie ukraińskiej. Karpaty położone w jednym ekosystemie wymagają wspólnego podejścia, w tym wspólnego bezpieczeństwa.

Aby chronić ludzi i środowisko Karpat, projekt SECINCARP wprowadzi kompleksowy system współpracy między czterema regionalnymi komendami straży pożarnej z Polski i Ukrainy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka. Główne inwestycje na Ukrainie obejmą zakup 14 wozów strażackich o różnym poziomie technicznym: średnie pojazdy ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczne pojazdy dla mobilnych grup zadaniowych i minibusy do użytku regionalnych oddziałów służb ratowniczych. Po polskiej stronie budowa i wyposażenie specjalistycznego budynku szkoleniowego – komory dymnej z pełnym zapleczem w Przemyślu, zapewni strażakom z obu krajów możliwość podnoszenia kompetencji poprzez profesjonalne warsztaty z symulacją rzeczywistych sytuacji zagrożenia. Dzięki wspólnemu planowaniu strategicznemu i podnoszącym świadomość działaniom edukacyjnym projekt stworzy wstępne warunki do szerszej współpracy ukraińskich i polskich instytucji przeciwpożarowych w przypadku wyzwań z zakresu bezpieczeństwa.

W rezultacie, jednostki gaśnicze i ratunkowe zwiększą zdolność szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje zagrożenia na obszarach górskich, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego Karpat. Projekt zapewni efekt synergii dla regionów, mieszkańców i turystów po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna