Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego

AKRONIM

PIMReC

NUMER

PBU1/0754/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Uczelnia Państwowa Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka (Województwo podkarpackie, Polska)
Departament Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w Obwodzie Iwanofrankowskim (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)
Uniwersytet Warszawski (Województwo mazowieckie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 170 269,82 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 053 242,84 €
CZAS TRWANIA 55 miesięcy 23.02.2019 - 22.09.2023

Opis projektu

Turystyka wysokogórska w Karpatach staje się coraz bardziej popularna. Wraz z rosnącym napływem odwiedzających w części ukraińskiej ważne jest, aby zapewnić turystom profesjonalną pomoc i natychmiastowy ratunek w niebezpiecznej sytuacji. Obecnie w Karpatach istnieje tylko jedna stacja ratunkowa – położona na górze Pop Iwan (pasmo górskie Czarnohory), ale ze względu na wysokogórskie położenie, słaby sprzęt i niewystarczające szkolenie personelu jej zdolność reagowania jest ograniczona.

Projekt PIMReC odpowie na wyzwania bezpieczeństwa w Karpatach. Na potrzeby punktu poszukiwawczo-ratowniczego i centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego zostanie zaadaptowany historyczny obiekt dawnego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na szczycie góry Pop Iwan. Ponadto służby ratownicze z Iwano-Frankiwska i Bieszczadów zakupią najnowszy sprzęt ratunkowy, monitorujący i medyczny, niezwykle skuteczny w wysokich górach. Zostaną również zorganizowane polsko-ukraińskie szkolenia i warsztaty typu „studium przypadku” dla ratowników, koncentrujące się na nowoczesnych technikach działania w różnych warunkach pogodowych. Podczas treningów zostaną opracowane mechanizmy reagowania w sytuacjach zagrożenia i sposoby współpracy między służbami. Na koniec wszyscy partnerzy utworzą e-platformę wymiany doświadczeń w zakresie akcji ratunkowych i szkoleń ratowniczych. Pop Iwan, jeden z najwyższych szczytów w Czarnohorze, jest także idealnym miejscem dla stacji meteorologicznej dostarczającej dokładnych informacji o warunkach pogodowych i umożliwiającej wcześniejsze przewidywanie zagrożeń.

Projekt PIMReC zwiększy umiejętności zawodowe ratowników górskich na Ukrainie i w Polsce poprawiając ich czas reakcji. Bliska współpraca między partnerami zaowocuje stworzeniem jednolitych standardów koordynacji i działań dla ratowania zdrowia i życia po obu stronach granicy. Prowadzona kampania informacyjno-prewencyjna zmniejszy ryzyko wypadków wśród turystów podnosząc atrakcyjność regionu Karpat.

Galeria

Aktualności z projektu

24 24 / 08 / 2020

Przedstawienie teatralne na szczycie Karpat

Z wielką przyjemnością zapraszamy...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna