Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Północny)

AKRONIM

IBSSNorth

NUMER

PBU1/0206/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

BENEFICJENT

Łucki Oddział Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Obwód wołyński, Ukraina)
Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Województwo lubelskie, Polska)
Komenda Główna Straży Granicznej (Województwo mazowieckie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 451 877,20 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 206 689,48 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 06.11.2018 - 05.11.2021

Opis projektu

Nielegalne przekraczanie granicy i podobne formy przestępczości to główne problemy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej we wschodniej części Polski. Nielegalna działalność na granicy polsko-ukraińskiej może przybierać formę prób nielegalnego ruchu, zmiany taktyki przestępców i nowych metod przemytu, takich jak używanie małych samolotów, które poruszają się na małych wysokościach i są poza zasięgiem radarów. Niedostateczne środki techniczne nie wystarczają do wczesnego wykrycia i skutecznego wyeliminowania takich przestępstw.

Celem projektu IBSSNorth, podobnie jak IBSSSouth, jest wzmocnienie bezpieczeństwa oraz ochrony granicy polsko-ukraińskiej i regionu przygranicznego poprzez zastosowanie skutecznych metod nadzoru. Takie działanie ułatwi nowoczesny sprzęt zapewniający wysoki poziom monitorowania granicy państwowej i bieżące informowanie o nielegalnych próbach przekroczenia granicy. IBSSNorth angażuje partnerów z obu krajów i jest adresowany do jednostek straży granicznej w środkowej części Polski (województwo lubelskie) i północnej części Ukrainy (obwód wołyński). W ramach projektu Nadbużański Oddział Straży Granicznej (PL) zostanie wyposażony w 17 chłodzonych kamer termowizyjnych, 22 przenośne radiotelefony i kamerę termograficzną dla drona. Łucki Oddział Straży Granicznej (UA) zakupi 8 pojazdów patrolowych, 3 zestawy termograficzne i 148 radiostacji. Partnerzy przeprowadzą również szkolenia i spotkania dotyczące skuteczności wymiany informacji i organizacji wspólnego patrolowania, a także promocji po obu stronach granicy.

Na realizacji projektu IBSSNorth najbardziej skorzystają mieszkańcy - ich poczucie bezpieczeństwa znacznie wzrośnie. Wartością dodaną będzie rozwój turystyki i lepsze możliwości rozwoju biznesu na poziomie regionalnym. Wspólna realizacja projektu przez funkcjonariuszy straży granicznej z obu krajów nie tylko poprawi efektywność ich działań, ale także wzmocni partnerstwo i współpracę między Polską a Ukrainą.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna