Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego

AKRONIM

CraftNet

NUMER

PBU2/0771/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Zarząd Rejonu Wilejskiego (Obwód miński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 67 344,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 60 000,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy 02.11.2020 - 01.11.2021

Opis projektu

Polską gminę Korycin i białoruski rejon Wilejka łączy niezwykle różnorodne, atrakcyjne i wartościowe wspólne dziedzictwo kulturowe, które może stać się pomostem do integracji lokalnych społeczności. Po wielu latach, wciąż można znaleźć wiele podobieństw w zwyczajach, tradycjach, rytuałach i całym dziedzictwie kulturowym po obu stronach granicy. Ale wraz z upływem czasu stara tradycyjna sztuka, zwyczaje i techniki rzemieślnicze mogą ulec zapomnieniu, jeśli nie będą zachowywane i pielęgnowane.

Projekt CraftNet ma na celu ocalenie tej wyróżniającej się wspólnej historii. Jego głównym celem jest wspieranie pogranicza polsko-białoruskiego jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Działania będą dotyczyć dwóch obiektów kulturalnych podnoszących wartość turystyczną i świadomość pogranicza oraz wzmacniających więzi turystyczne. Dom Rzemiosła w Wilejce (Białoruś) utworzy Pracownię i Muzeum Tkactwa oraz zorganizuje duży Festiwal Rzemiosła. Z kolei w Parku Kulturowym Korycin–Milewszczyzna (Polska) odbędzie się Atelier Garncarstwa oraz Dzień Dziedzictwa Rzemiosła.

Poprzez organizację warsztatów rzemieślniczych w gminie Korycin oraz wspólnej wizyty studyjnej w obwodzie mińskim, obaj partnerzy zaprezentują również potencjał danego regionu i dobre praktyki. Transgraniczne Warsztaty Zarządzania Dziedzictwem Rzemiosła dla przedstawicieli instytucji z pogranicza umożliwią pogłębioną wymianę poglądów na temat zachowania i promocji lokalnych tradycji. Do osiągnięcia unikatowego efektu "poczucia miejsca" przyciągającego różnego rodzaju turystów przyczyni się także opracowanie katalogu Dziedzictwa Rzemiosła Tkackiego Pogranicza oraz mapy promującej Park Kulturowy Korycin–Milewszczyzna wraz z jego atrakcjami.

W wyniku tych działań utworzona zostanie sieć Dziedzictwa Rzemiosła Pogranicza. Ta trwała transgraniczna struktura pomoże lokalnym rzemieślnikom, gościom i ludziom kultury nawiązać wzajemną współpracę w sektorze turystycznym i zwiększyć liczbę odwiedzających na terenie polsko-białoruskiego pogranicza.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna