Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Edukacja ekologiczna i ekoturystyka ponad granicami

AKRONIM

EnvirEduEcotour

NUMER

PBU2/0778/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Białostocki (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Państwowy Ośrodek Edukacyjny „Grodzieńskie Rejonowe Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży" (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 63 860,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 56 739,61 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Opis projektu

Eko-edukacja, pomimo jej istotnego znaczenia, zwłaszcza dla obszarów o dużym potencjale przyrodniczym, nie była w ostatnich kilkunastu latach priorytetem zarówno w Polsce i na Białorusi. Tak zwana “ekoturystyka”, określana jako odpowiedzialne podróżowanie po obszarach naturalnych, chroniące środowisko i dbające o dobrobyt miejscowej ludności, wymaga interpretacji  i edukacji. Edukacja ekologiczna musi angażować zarówno lokalne społeczności, jak i odwiedzających. Powinna ona podnosić ich świadomość, wrażliwość, wiedzę i zrozumienie wyzwań środowiskowych, a także wskazywać, jak cenne są lokalne zasoby dziedzictwa przyrodniczego dla rozwoju turystyki i innych form aktywnego odpoczynku. 

Ogólnym celem projektu EnvirEduEcotour jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej polsko-białoruskiego pogranicza poprzez edukację ekologiczną i promocję eko-turystyki na terenie Puszczy Knyszyńskiej w Polsce i okolic jeziora Molotchnoye na Białorusi. Zbiór spójnych i zintegrowanych działań zaplanowanych w ramach projektu obejmuje organizację dwóch turnusów „Zielonych Szkół” - jednego w Polsce i jednego na Białorusi, podczas których grupa 40 młodych ludzi weźmie udział w różnych działaniach edukacyjnych kształtujących ich świadomość ekologiczną i codzienne zachowania. Ponadto, w miejscowości Porzecze na Białorusi oraz w lasach Puszczy Knyszyńskiej w Polsce, partnerzy zorganizują festiwale ekologiczne, którym towarzyszyć będzie publikacja przewodników i audio-przewodników. Wartością dodaną będzie stworzenie eko-edukacyjnych gier terenowych typu „quest” oraz szlaku prowadzącego uczestników przez zróżnicowany krajobraz łąk, lasów i zieleni. 

Działania w ramach projektu mają na celu przyciągnięcie dużej liczby społeczności lokalnych, gości i turystów oraz zaoferowanie im wyższej jakości usług. Na obszarze objętym projektem uczniowie, ich nauczyciele i bliscy, będą mieli niepowtarzalną okazję do nawiązania dialogu międzykulturowego na temat wyzwań ekologicznych i sposobów ochrony przyrody z rówieśnikami mieszkającymi po drugiej stronie polsko-białoruskiej granicy.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna