Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Razem otwieramy granicę

AKRONIM

CBCpaths

NUMER

PBU2/0794/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Państwowy Uniwersytet Brzeski im. A. S. Puszkina (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 035,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 58 531,50 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 01.04.2020 - 31.03.2022

Opis projektu

Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF) i obwód brzeski odwiedzają co roku tysiące osób. W większości przypadków ruch przygraniczny związany jest z krótkoterminowymi zakupami lub podróżami służbowymi. Oba regiony mają duży potencjał turystyczny, bogatą historię i kulturę, ale niewielu turystów chce tam spędzać wakacje. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele - brak wiedzy na temat możliwości wyjazdu, w tym ruchu bezwizowego, niewykwalifikowana kadra turystyczna, bariery językowe itp.

Problemy te dostrzegli partnerzy projektu CBCPaths, którzy postanowili zmienić podejście do odwiedzania sąsiednich krajów w celach turystycznych. Stowarzyszenie 10 gmin z okolic Białegostoku (BOF) i Państwowy Uniwersytet Brzeski im. A. S. Puszkina połączyły siły, aby poprawić wizerunek i atrakcyjność tego obszaru poprzez tworzenie i promocję nowych produktów turystycznych opartych na lokalnej kulturze i historii. Po obu stronach granicy powstaną trzy szlaki turystyczne: „Wspólne dziedzictwo” w obwodzie brzeskim, „Sekrety Rzeki Leśna” – szlak kajakowy rozpoczynający się w Puszczy Białowieskiej oraz „Perły BOF” – szlak będący połączeniem 10 ścieżek tematycznych BOF. W celu podniesienia kwalifikacji kadr turystycznych w obu krajach będą organizowane liczne szkolenia (warsztaty językowe, poświęcone tradycji i kulturze) oraz wizyty studyjne. W ramach projektu wprowadzone zostaną również racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, w celu zapewnienia rozwoju turystyki, opracowane zostaną dwie strategie dla partnerów polskich i białoruskich, które będą służyć jako narzędzie do zwiększania ruchu turystycznego między Polską a Białorusią w przyszłości.

Projekt stwarza podstawy do długotrwałej współpracy organizacji turystycznych w Polsce i na Białorusi w ramach długofalowej strategii rozwoju zapewnianej przez wykwalifikowaną kadrę. W efekcie pogranicze polsko-białoruskie stanie się bardziej otwarte dla wszystkich i zachęcające do spędzania tu wolnego czasu.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna