Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Brama do Centralnych Gorganów: międzykulturowy dialog na polsko-ukraińskim pograniczu

AKRONIM

GORGANY_HERITAGE

NUMER

PBU2/0822/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła "Przykarpacki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stefanyka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Województwo lubelskie, Polska)
Gmina Broszniów-Osada (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 55 664,57 € DOFINANSOWANIE Z EIS 49 541,47 €
CZAS TRWANIA 21 miesięcy 01.09.2021 - 31.05.2023

Opis projektu

Obszar tradycji bojkowskiej, zwany też "Bojkowszczyzną" rozciąga się wzdłuż Karpat, obejmując części obwodów lwowskiego, iwanofrankiwskiego i zakarpackiego oraz województwa podkarpackiego. Niestety, pomimo ciekawej, autentycznej kultury i wielu dobrze zachowanych obiektów dziedzictwa zarówno materialnego, jak i niematerialnego, ta grupa etniczna jest mniej zbadana, a co za tym idzie – mniej popularna niż np. Huculi. Tereny tradycji bojkowskiej jako kierunki turystyczne są raczej niedoceniane, a liczba odwiedzających je zagranicznych turystów jest niewielka.

Celem projektu GORGANY_HERITAGE jest promocja dziedzictwa bojkowskiego na pograniczu polsko-ukraińskim. Jako obszar docelowy został wybrany rejon rożniatowski w obwodzie iwanofrankiwskim, będący głównym terenem osadniczym tej grupy na Ukrainie, który obejmuje wiele obiektów związanych z jej historią. Ważnym elementem projektu jest komponent badawczy obejmujący studia kulturowe i historyczne regionu oraz kompleksową analizę socjologiczną dziedzictwa bojkowskiego. Wyniki badań będą cennym źródłem dla innych działań projektowych, takich jak wspólne konferencje, stworzenie "Rejestru obiektów dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego” oraz szlaku turystycznego prezentującego spuściznę Bojków. Ta licząca 70 km trasa będzie obejmowała 17 interesujących miejsc, w których zainstalowana zostanie niewielka infrastruktura. Jeden z zabytkowych obiektów znajdujących się na szlaku ­– drewniany kościółek św. Cecylii z XVIII w. – zostanie oficjalnie zarejestrowany jako obiekt dziedzictwa kulturowego. Dla rozwinięcia potencjału lokalnych działaczy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego promocji zostaną zorganizowane szkolenia i wizyta studyjna. Powstanie również Centrum Dziedzictwa Kulturowego w gminie Broszniów-Osada (ICT).

Projekt zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru i ożywi dialog transgraniczny. Miejscowe społeczności skorzystają z niego również w dłuższej perspektywie czasowej, ponieważ działania związane z kulturą i turystyką będą kontynuowane i przyczynią się do rozwoju lokalnego.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna