Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim

AKRONIM

Wallachian

NUMER

PBU2/0833/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 650,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 985,00 €
CZAS TRWANIA 20 miesięcy 16.10.2019 - 30.06.2021

Opis projektu

Wołoska kultura pasterska jest przykładem tożsamości, która przez wieki łączyła mieszkańców Karpat. Widoczna jest w podobnym słownictwie, sposobie wypasu, technikach produkcji sera, autentycznych rytuałach, muzyce i rękodziele. Jednak w miarę zastępowania tradycyjnego pasterstwa przez nowoczesne metody gospodarowania, całe to bogactwo prawdopodobnie zaniknie.

Rozwiązaniem jest projekt Wallachian polegający na stworzeniu Szlaku Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim. Działania rozpoczęły się od inwentaryzacji miejsc, materiałów i informacji związanych z różnymi aspektami kultury pasterskiej. Następnie oznakowany został szlak transgraniczny, na którym zainstalowane zostały elementy infrastrukturalne – 2 bramy karpackie i 2 tablice edukacyjne. Trasy rozpoczynają się przy symbolicznych Bramach Karpackich po obu stronach granicy (w Bystrem i Kołoczawie) i prowadzą przez najciekawsze miejsca kultury pasterskiej w województwie podkarpackim oraz w obwodach zakarpackim, iwanofrankiwskim i lwowskim, wskazując kierunki migracji pasterskiej. W celu promocji folkloru i dziedzictwa wołoskiego, po stronie polskiej i ukraińskiej powstały dwa filmy prezentujące kluczowe działania związane z hodowlą owiec w oparciu o archaiczne formy charakterystyczne dla kultury wołoskiej. Działania projektowe dotyczyły również organizacji Uniwersytetu Karpackiego – tj. warsztatów obejmujących produkcję karpackich instrumentów i produktów pasterskich, wytwarzanie serów i regionalne zdobnictwo. Publikacje na temat wołoskiej spuścizny przybliżają odbiorcom tę kulturę.

Oparty na dziedzictwie wołoskim szlak przyczynia się do ochrony wspólnej polsko-ukraińskiej historii i kultury. Partnerstwo nawiązane pomiędzy organizacjami po obu stronach granicy wzmacnia potencjał pogranicza, oparty na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych przez jego mieszkańców i lokalne społeczności. Odwiedzający ten teren wzbogacają się o nowe doświadczenia, odkrywając coś autentycznego i niepowtarzalnego.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna