Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza

AKRONIM

WoodenRoute

NUMER

PBU2/0834/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 961,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 364,90 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 15.11.2019 - 14.11.2021

Opis projektu

Karpackie drewniane świątynie to przykład unikatowego połączenia znakomitego wzornictwa, funkcjonalności i piękna, zaskakującego harmonią i różnorodnością. Doskonale wpasowują się w otaczające je górskie krajobrazy sprawiając, że obszary te stają się rozpoznawalne. W 2013 roku 16 drewnianych świątyń z obszaru Karpat (8 z Polski i 8 z Ukrainy) zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  Warto zauważyć, że na samej tylko Ukrainie znajduje się ponad 2500 obiektów sakralnych. Niestety, to wyjątkowe dziedzictwo kulturowe może zostać utracone, ponieważ czas i warunki atmosferyczne zbierają swoje żniwo, a ludzka ignorancja i zaniedbania powodują jeszcze większe szkody. Odpowiednie podejście do zarządzania tym historycznym dziedzictwem i jego promocji może przynieść wymierne korzyści funkcjonującym od wieków społecznościom lokalnym.

Zespół projektu WoodenRoute postawił sobie za cel ocalenie i popularyzację dziedzictwa architektury drewnianej pogranicza polsko-ukraińskiego. Osiągnięto go poprzez opracowanie Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej, który połączył 163 świątynie po obu stronach granicy. Koncepcja szlaku obejmuje najlepiej zachowane obiekty architektury drewnianej. Nowy produkt jest promowany za pomocą e-narzędzi (2 stron internetowych i 12 wirtualnych wycieczek VR) i został przedstawiony podczas kampanii promocyjnej z naciskiem na marketing influencerski. Aby zainteresować potencjalnych odwiedzających i zaktywizować lokalne społeczności, na trasie zorganizowano 6 koncertów muzyki sakralnej (3 w Polsce, 3 na Ukrainie) z udziałem znakomitych polskich i ukraińskich wykonawców. Dodatkowo zorganizowano bezpłatne wycieczki z przewodnikiem do wybranych obiektów na trasie.

Realizacja projektu sprawiła, że karpackie drewniane świątynie stają się bardziej dostępne i rozpoznawalne dla zwiedzających. W dłuższej perspektywie, stworzy to również podstawy do właściwego ich utrzymania i promocji, jednocześnie aktywizując lokalne społeczności do uczestnictwa w procesie rozwoju turystyki.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna