Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu w Karpatach

AKRONIM

ProtectNature

NUMER

PBU2/0849/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Park Narodowy "Beskidy Skolskie" (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 64 777,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 58 297,00 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 20.12.2019 - 19.06.2021

Opis projektu

Karpaty to niezwykle cenne dziedzictwo przyrodnicze. Obszar ten jest ośrodkiem bioróżnorodności, ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym dziewiczym terenem leśnym w Europie. Zapierające dech w piersiach krajobrazy, a także możliwość odkrywania "dzikiej" przyrody przyciągają coraz większą liczbę turystów. Pozostaje jednak pytanie czy dla obszarów chronionych turystyka jest dobrem czy złem? Z jednej strony obszary parków przyrodniczych wymagają inwestycji w rozwój infrastruktury rekreacyjnej, a jednocześnie coraz większa presja człowieka spowodowana rosnącą intensywnością ruchu turystycznego może być szkodliwa dla lokalnych ekosystemów.

Zespół realizujący projekt ProtectNature jest przekonany, że turystyka powinna opierać się na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dlatego też działania w ramach projektu wzmocnią zrównoważoną turystykę w parkach przyrodniczych. Pracownicy ukraińskich narodowych parków przyrodniczych wezmą udział w wizycie studyjnej po parkach w Polsce i zapoznają się z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Zagadnienie to będzie również przedmiotem dyskusji podczas konferencji „Nowoczesne rozwiązania dla rozwoju turystyki aktywnej na obszarach chronionych”. Następnie zostanie opracowana transgraniczna koncepcja turystyki aktywnej w parkach przyrodniczych, która stworzy podstawy do dalszej współpracy. Będzie ona również zawierać zalecenia dotyczące infrastruktury rekreacyjnej (znaków informacyjnych i bezpieczeństwa, zakazów i punktów orientacyjnych, punktów informacyjnych, wywozu śmieci) na terenach
3 ukraińskich parków narodowych – "Beskidy Skolskie", "Huculszczyzna" i  "Synewyr". Docelowo, w pilotażowym parku “Beskidy Skolskie” powstanie również infrastruktura rekreacyjna (punkt informacyjny “Dubrawka”).

Projekt przyczyni się do promocji parków przyrodniczych, zwiększenia świadomości ekologicznej i zachowania dziedzictwa naturalnego po obu stronach granicy. Osiągnięte rezultaty wzmocnią istniejące formy współpracy i zainicjują nowe pomysły. Dzielenie się umiejętnościami, wymiana personelu i wzajemne szkolenia pogłębią wiedzę i świadomość wśród polskiej i ukraińskiej społeczności, a odwiedzającym ułatwią poznawanie tych pięknych karpackich miejsc.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna