Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

AKRONIM

WineAcademy

NUMER

PBU2/0854/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Rada Rejonu Wynohradiwskiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 658,60 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 992,74 €
CZAS TRWANIA 14 miesięcy 20.11.2019 - 19.01.2021

Opis projektu

Tradycje winiarstwa i uprawy winorośli w regionie karpackim sięgają blisko tysiąca lat, stanowiąc istotną część lokalnego dziedzictwa kulturowego. O ile jednak światowe trendy wskazują zwiększone zainteresowanie regionami winiarskimi, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju, to tereny Zakarpacia  i Podkarpacia są pod tym względem ciągle niedoceniane.

Zespół realizujący projekt WineAcademy pragnie odkrywać sekrety karpackich win poprzez zachowanie i promowanie lokalnych tradycji winiarskich. Powołani w ramach projektu eksperci będą badać różne aspekty winiarstwa, takie jak tradycyjne odmiany winorośli, rodzaje win czy tradycje winiarskie oraz dokonają identyfikacji lokalnych ośrodków na Zakarpaciu i Podkarpaciu słynących z winnic i winiarni. W oparciu o przeprowadzone badania powstanie transgraniczny szlak wina, prowadzący przez najważniejsze miejsca związane z tradycyjnym winiarstwem w rejonie Użhorodu, Mukaczewa, Berehowa i Wynohradiwa na Ukrainie oraz Jasła, Krosna, Sanoka, Przemyśla i Rzeszowa w Polsce. Częścią tego nowego produktu turystycznego będą wydawnictwa ("Karpacka lista win", mapa szlaków winiarskich). Ponadto w Wynohradiwie odbędzie się festiwal wina promujący tradycyjne karpackie wina, uprawę winorośli i winiarstwo. W programie znajdą się prezentacje lokalnych tradycji winiarskich, występy muzyków ludowych, warsztaty winiarskie i sommelierskie. Po drugiej stronie granicy zostanie zorganizowana Karpacka Akademia Win - wydarzenie edukacyjne, w ramach którego odbędzie się zwiedzanie winnic i winiarni na terenie województwa podkarpackiego, połączone ze szkoleniami, spotkaniami z winiarzami i degustacją win. Promocja w mediach oraz nowa strona internetowa przyczynią się do zwiększenia świadomości lokalnych tradycji winiarskich.

Dzięki realizacji projektu zwiedzający i mieszkańcy będą mogli poznać teraźniejszość i przeszłość winiarstwa i uprawy winorośli w regionie Karpat. Miejmy nadzieję, że w przyszłości tradycyjna kultura winiarska Ukrainy i Polski stanie się częścią wielu podróży do tych regionów, a lokalne wina zyskają uznanie, na jakie zasługują.   

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna