Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poznaj i szanuj - Dziedzictwo historyczne, literackie i kulturowe promocją transgranicznych miast Hajnówka - Słonim

AKRONIM

RespectHeritage

NUMER

PBU2/0873/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Słonimska Biblioteka Rejonowa im. Jakuba Kolasa (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 59 281,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 53 305,48 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Opis projektu

Dwie biblioteki: z Hajnówki w Polsce i Słonima na Białorusi zaangażowane są w promocję i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności literatury i sztuki. Z oboma tymi  miastami związanych jest wiele wybitnych postaci, które na przestrzeni lat przeszły do historii jako utalentowani twórcy i autorzy, a ich osiągnięcia zasługują na miano dziedzictwa kulturowego, które należy wspierać, promować i rozpowszechniać. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce ma siedemdziesięcioletnie doświadczenie w ratowaniu przed zapomnieniem spuścizny lokalnych artystów i pisarzy poprzez organizowanie odczytów, spotkań literackich, konkursów oraz wystaw malarstwa, rzeźby i fotografii. Dzięki realizacji wspólnych działań w ramach projektu RespectHeritage polska biblioteka podzieli się swoją wiedzą z bibliotekarzami Słonimskiej Biblioteki Rejonowej im. Jakuba Kolasa.

Współpraca obejmuje m.in. wizyty studyjne, seminaria, spotkania edukacyjne, wystawy oraz zakup sprzętu elektronicznego dla obu partnerów. Beneficjenci przygotują i wydadzą własne publikacje promocyjne, które pomogą w zachowaniu kulturowego i historycznego dziedzictwa białorusko-polskich regionów: przewodnik turystyczny "Literacki Słonim" na Białorusi oraz album "Portrety Hajnowian" w Polsce. Dodatkowo planowana jest modernizacja Muzeum Książki Białoruskiej w Słonimskiej Bibliotece Rejonowej im. Jakuba Kolasa oraz utworzenie Szlaku Literackiego w Słonimie i okolicach, z zaznaczonymi miejscami zamieszkania lub urodzenia miejscowych pisarzy.

Nawiązanie współpracy przez bibliotekarzy z Hajnówki i Słonima pozwoli na wzmocnienie i rozwój kontaktów transgranicznych pomiędzy społecznościami polsko-białoruskiego pogranicza. Dzięki wspólnym działaniom dziedzictwo kulturowe, a zwłaszcza literackie obu miast przygranicznych stanie się bardziej atrakcyjne i popularne. Produkty projektu mają za zadanie pokazać regiony współpracujących ze sobą instytucji jako miejsca interesujące dla turystów oraz popularyzować osobliwości ich lokalnej kultury i historii.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna