Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód"

AKRONIM

East_promotion

NUMER

PBU2/0880/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Równe (Obwód rówieński, Ukraina)
Gmina Białopole (Województwo lubelskie, Polska)
Gmina Dorohusk (Województwo lubelskie, Polska)
Gmina Kamień (Województwo lubelskie, Polska)
Gmina Leśniowice (Województwo lubelskie, Polska)
Gmina Wojsławice (Województwo lubelskie, Polska)
Gmina Żmudź (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 52 567,62 € DOFINANSOWANIE Z EIS 47 310,86 €
CZAS TRWANIA 22 miesiące 01.12.2019 - 30.09.2021

Opis projektu

Pogranicze polsko-ukraińskie w rejonie dorzecza Bugu było zamieszkiwane przez trzy kultury (prawosławną, żydowską i katolicką) o różnych zwyczajach i tradycjach. Mieszkańcy pozostawili po sobie ogromne dziedzictwo w postaci zabytków, rzemiosła, a także zanikających już tradycji. Ze względu na słabą dostępność tych atrakcyjnych miejsc (brak ścieżek rowerowych, wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych) oraz niedostateczną promocję (brak wydarzeń na temat dziedzictwa kulturowego, akcji promocyjnych), potencjał turystyczny tego wyjątkowego obszaru nie jest w pełni rozpoznawalny.

Projekt East_promotion ma na celu rozwiązanie tych problemów i przyciągnięcie turystów poprzez serię skoordynowanych działań promocyjnych opartych na marce "Malowniczy Wschód". W Polsce zostaną zorganizowane warsztaty dla uczestników z Polski i Ukrainy, odbędą się także: wieczór tradycji bożonarodzeniowych dla dzieci i dorosłych w Strzelcach (PL), szkolenia kulinarne i rękodzielnicze w Kumowie Plebańskim (PL), Festiwal "Wielokulturowe Pogranicze" w Wojsławicach (PL), Festiwal "Kultura Ludowa" w Turce (PL) oraz Turniej Aktywności Kobiet - "Aktywne na rzecz dziedzictwa kulturowego". Ponadto, w Równem (UA) zostanie zorganizowany wspólny rajd rowerowy, połączony z imprezą plenerową nawiązującą do obchodów Nocy Świętojańskiej. Na terenie gminy Kamień (PL) powstanie trasa rowerowa, a w samym Kamieniu, Równem i Turce mała infrastruktura. Wspólne imprezy ukażą bogactwo tradycji nadbużańskich i możliwości rekreacyjne, jakie oferują te tereny.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne i kulturowe, współpraca transgraniczna jest jednym z kluczowych elementów rozwoju turystyki w dorzeczu Bugu. Stworzenie wspólnej marki umożliwi skuteczne konkurowanie o potencjalnych turystów. Lokalne społeczności zyskają zachętę do tworzenia i sprzedawania własnych produktów turystycznych, które przyciągną zwiedzających do miejsc historycznych i kulturowych w Polsce i na Ukrainie. 

 

 

Rezultaty projektu


WYDARZENIA KULTURALNE

 • WARSZTATY TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH

W Strzelcach, w gminie Białopole, odbyły się Warsztaty tradycji bożonarodzeniowych oraz Wieczór świątecznych tradycji polsko-ukraińskiego pogranicza. Uczestnicy z Polski oraz z Ukrainy wspólnie wykonywali tradycyjne ozdoby świąteczne, a następnie w strzeleckiej świetlicy śpiewali polskie i ukraińskie kolędy i pieśni. Spotkanie zakończyła wspólna degustacja świątecznych potraw przygotowanych przez lokalne gospodynie.

       Sprawozdanie z warsztatów

 

 • WARSZTATY KULINARNE ORAZ RĘKODZIELNICZE

W Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim w gminie Leśniowice odbyły się warsztaty kulinarne oraz rękodzielnicze „Rękodzieło po obu stronach Bugu”, promujące tradycje oraz dziedzictwo kulturowe kresów wschodnich.

 

 • FESTIWALE KULTURALNE

Transgraniczne festiwale kulturalne popularyzujące zanikające elementy tradycji kultury ludowej odbyły się w:

  • Turce (gm. Dorohusk) -  Festiwal Kultury Ludowej

      Artykuł o festiwalu

  • Wojsławicach -  Festiwal „Wielokulturowe pogranicze”

      Sprawozdanie o festiwalu

 

Programy obu festiwali obfitowały w występy zespołów ludowych z Polski i Ukrainy, zajęcia rękodzielnicze dla dzieci, warsztaty pisania ikon, warsztaty tkackie i rzeźbiarskie, spotkania z artystami ludowymi, pokazy garncarstwa, kowalstwa, pokazy rękodzieła ludowego czy pieczenia chleba. Podczas obu wydarzeń można było spróbować potraw tradycyjnej kuchni polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, przygotowanych podczas pokazów na żywo.

 

 • TURNIEJ AKTYWNOŚCI KOBIET

W Żmudzi odbył się turniej aktywności kobiet „Aktywne na rzecz dziedzictwa kulturowego” - jednodniowe wydarzenie, którego celem była popularyzacja dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza. Podczas turnieju odbyły się zawody sportowe, prezentacja lokalnych produktów, klubów gospodyń domowych i występy grup folklorystycznych z Polski i Ukrainy.

      Artykuł o turnieju

 

 • RAJDY ROWEROWE

Podsumowaniem projektu były rajdy rowerowe nad:

  • Jeziorem Huszczańskim (Ukraina)

     Artykuł o wydarzeniu (UA wersja)

 

  • Zalewem „Maczuły” w Horodysku

       Transgraniczny rajd rowerowy - zalew Maczuły

 


INFRASTRUKTURA

W ramach projektu zostały ponadto wyznaczone i oznakowane trasy turystyczne i rowerowe. W gminie Kamień wyznaczono 18 km trasy rowerowej, która włączona została do istniejącej trasy rowerowej „Malowniczy Wschód” i prowadzi do miejsc o szczególnym znaczeniu dla promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.Podobnie w gm. Rivne oznakowana została trasa rowerowo-turystyczna ułatwiająca turystom dostęp do obiektów i dóbr kultury.

 


PUBLIKACJE

Przygotowany został trójjęzyczny folder „O przeszłości dla przyszłości” zawierający mapę turystyczną, prezentującą dziedzictwo kulturowe oraz obiekty turystyczne (w tym trasy rowerowe) gmin zaangażowanych w realizację projektu.

        „O przeszłości dla przyszłości”

 

 

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna