Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Odgłosy natury. SlowRivers - praktyczny pakiet dla turysty

AKRONIM

SlowRivers

NUMER

PBU2/0889/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 60 866,52 € DOFINANSOWANIE Z EIS 54 779,87 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 15.11.2019 - 14.11.2021

Opis projektu

Piękne tereny, przez które przepływają rzeki San i Strwiąż to często rozległe lasy obfitujące w zwierzęta i różnorodność gatunków. Bogate i dobrze zachowane środowisko przyrodnicze na słabo zaludnionym pograniczu polsko-ukraińskim to atrakcyjne miejsce dla tych, którzy lubią odkrywać dziką przyrodę. Choć obszar ten może być rajem dla miłośników przyrody z całego świata,  poza swoimi granicami jest mało znany, a jego potencjał turystyczny nie jest w pełni wykorzystany.

Głównym wyzwaniem projektu SlowRivers jest wykorzystanie potencjału dorzecza Sanu i Strwiąża do tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, przy jednoczesnym zachowaniu ich walorów przyrodniczych. Pierwsza część projektu będzie polegała na opracowaniu strategii, w tym przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejących produktów turystycznych oraz opracowaniu nowych, a także konsultacjach społecznych ze społecznościami lokalnymi. Druga część poświęcona będzie promocji nowych produktów turystycznych. Podczas 4 wydarzeń promocyjnych uczestnicy (turyści i przedstawiciele mediów) będą mieli okazję wypróbować różne formy sportów wodnych (np. spływy kajakowe, pontonowe i rafting), poznać dziedzictwo przyrodnicze pogranicza oraz spotkać się z gośćmi specjalnymi (np. instruktorem fotografii, ornitologiem i ichtiologiem). Prezentowane i promowane będzie nowe ekologiczne podejście do turystyki i wypoczynku. Aby pomóc przyszłym podróżnikom, zostanie opracowany multimedialny przewodnik online zawierający informacje o szlakach wodnych, mapy, opisy atrakcji przyrodniczych, zdjęcia dzikiego ptactwa i nagrania dźwiękowe odgłosów przyrody. Wydawane i rozpowszechniane będą również materiały drukowane, takie jak mapy z proponowanymi trasami turystycznymi.

Działania w ramach projektu doprowadzą do zwiększenia ruchu turystycznego na pograniczu polsko-ukraińskim bez szkody dla walorów przyrodniczych. Społeczności lokalne staną się ambasadorami swojego regionu, będą mogły go promować i inicjować nowe działania w zakresie zrównoważonej turystyki i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

trasy wodne stworzone w ramach projektu

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna