Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Transgraniczne tradycje weselne w kontekście historycznym i współczesnym przekazie dla młodego pokolenia

AKRONIM

AlwaysTogether

NUMER

PBU2/0899/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Szkoła Podstawowa w Dubinach (Województwo podlaskie, Polska)
Stowarzyszenie Kulturalne "POCZTÓWKA" (Województwo podlaskie, Polska)
Zarząd Wsi Widomla (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 55 898,80 € DOFINANSOWANIE Z EIS 50 308,92 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Opis projektu

Polskę i Białoruś łączy wiele wspólnych tradycji. Jednymi z najbogatszych są zwyczaje dotyczące ślubu i obrzędów weselnych. Wspólne dziedzictwo kulturowe związane z pieśniami weselnymi, strojami, tradycyjnymi potrawami, obrzędami czy etykietą jest cennym zasobem, który należy chronić przed nieodwracalnym zapomnieniem. W dzisiejszych czasach mieszkańcy, a zwłaszcza młodzież po obu stronach granicy słabo interesują się lokalną historią i kulturą. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań na rzecz ochrony folkloru związanego ze zwyczajami weselnymi i zachowania go dla przyszłych pokoleń.

Projekt AlwaysTogether jest szansą na zaangażowanie młodych ludzi z Hajnówki i Dubin w Polsce oraz miejscowości Widomla na Białorusi w zbieranie  informacji o zwyczajach i odtwarzanie na nowo lokalnych ceremonii weselnych. Młodzież po obu stronach granicy będzie promować i pielęgnować historyczne tradycje weselne powiatu hajnowskiego i obwodu brzeskiego poprzez warsztaty, konferencje, zbieranie starych zdjęć, spisywanie obrzędów, uczestnictwo w wizytach studyjnych, organizację zajęć interaktywnych itp. Przygotują oni również interaktywną etnograficzną wystawę objazdową „Dawne wesele” oraz nowoczesny spektakl teatralny „Wesele – na zawsze razem”. Wydarzenia te będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt AlwaysTogether przyczyni się nie tylko do wzrostu tożsamości kulturowej i świadomości społeczności lokalnej na temat wartości kulturowych pogranicza, ale także do rozwoju branży turystycznej na terenie powiatu hajnowskiego i obwodu brzeskiego. Nawiązanie stałej współpracy społecznej i kulturalnej pomiędzy partnerami polskimi i białoruskimi wzmocni potencjał i atrakcyjność obszarów przygranicznych. Wspólne działania przyczynią się również do przezwyciężenia barier w stosunkach polsko-białoruskich i umożliwią lepsze wzajemne zrozumienie.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna