Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe

AKRONIM

PROFolk

NUMER

PBU2/0909/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

Zakład Komunalny "Pałac Kultury Miasta Łuck" (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 58 895,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 53 005,00 €
CZAS TRWANIA 28 miesięcy 01.03.2021 - 30.06.2023

Opis projektu

Region kurpiowski (częściowo położony w województwie mazowieckim, Polska) i Wołyń (obwód wołyński, Ukraina) to jedne z najciekawszych i najbogatszych pod względem etnograficznym obszarów w Polsce i na Ukrainie. Kultury kurpiowska i wołyńska rozwinęły własne tradycje artystyczne i rzemieślnicze. Jednak bez aktywnego wsparcia i promocji tradycyjne pieśni, melodie, tańce i instrumenty ludowe, a także dzieła rzemieślnicze i rękodzielnicze, nie mają szans na przetrwanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli młodzi ludzie nie poznają wartości tych obecnie mało popularnych umiejętności i profesji, istnieje ryzyko, że ulegną one nieodwracalnemu zanikowi.

Projekt PROFolk będzie promował wiedzę na temat kurpiowskiego i wołyńskiego rzemiosła i folkloru poprzez wspólne działania związane z dziedzictwem kulturowo-historycznym obu regionów. Główną atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających te tereny będą niewątpliwie festiwale pn."Ginące Zawody" w Myszyńcu (województwo mazowieckie, Polska) i w Łucku (obwód wołyński, Ukraina). Podczas tych wydarzeń uczestnicy dowiedzą się więcej o kulturze kurpiowskiej i wołyńskiej uczestnicząc m. in. w warsztatach etnograficznych promujących dawne, dziś już zanikające umiejętności. Ponadto, w ramach dwustronnej wymiany, zostaną zorganizowane zajęcia z tańca, śpiewu, sztuki, rzemiosła i gry na instrumentach  ludowych. Pieśni i melodie charakterystyczne dla regionów kurpiowskiego i wołyńskiego, zebrane podczas wizyt studyjnych, zostaną następnie wydane na płycie CD, która będzie nieodpłatnie udostępniana w szkołach, bibliotekach i instytucjach kultury po obu stronach granicy.

Działania te zwiększą jakość i różnorodność produktów turystycznych w obu regionach. Projekt przyczyni się również do podniesienia świadomości o ogromnym potencjale folkloru kurpiowskiego i wołyńskiego. Możliwość poznania kultury i historii obu tych obszarów będzie miała pozytywny wpływ na ich mieszkańców, a uczestnictwo w wydarzeniach projektowych umożliwi im wzajemną integrację. Zdobyta wiedza i umiejętności, jak również nawiązane kontakty ułatwią przyszłą współpracę i realizację innych inicjatyw transgranicznych dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego obu regionów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna