Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Gra o Polesie

AKRONIM

GAMPOL

NUMER

PBU2/0914/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Ludwin (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Uściług (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 805,15 € DOFINANSOWANIE Z EIS 58 494,58 €
CZAS TRWANIA 21 miesięcy 01.03.2020 - 30.11.2021

Opis projektu

Polesie jest wspólnym dziedzictwem przyrodniczym Polski i Ukrainy, dlatego też przy realizacji projektu GAMPOL niezbędna jest współpraca transgraniczna. Ogólnym celem przedsięwzięcia jest promocja tego obszaru, a zwłaszcza atrakcji występujących na terenie gminy Ludwin i miejscowości Uściług, poprzez nowoczesny marketing terytorialny. Najważniejsze i najmocniejsze zalety Polesia to liczne transgraniczne obszary biosfery o wysokich walorach przyrodniczych. Niestety ruch turystyczny na tym obszarze jest niewielki, ponieważ odwiedzający mają niewielką wiedzę na temat jego atutów. Innym czynnikiem, który przyczynia się do tej sytuacji jest słaby marketing i promocja Polesia, a także wąska i mało zróżnicowana oferta dla turystów.

Głównym produktem projektu będzie "Gra o Polesie". Będzie to plenerowa gra typu LARP (ang. live-action role-playing, czyli „odgrywanie ról na żywo”), której akcja będzie się toczyć na Polesiu, na terenach wokół miejscowości Ludwin i Uściług. W ramach projektu odbędą się również szkolenia z zakresu marketingu dziedzictwa przyrodniczego, a także badania dotyczące obszarów dziedzictwa kulturowego Polesia, których wyniki zostaną następnie uwzględnione w tworzonych scenariuszach gier. Powstanie dwujęzyczna gra planszowa oraz gra LARP z interakcjami, której wersja on-line posłuży do organizacji turnieju transgranicznego.

Polesie jako region przygraniczny wymaga współpracy partnerów, która wzmocni marketing, promocję i reklamę dziedzictwa przyrodniczego. W swoich założeniach „Gra o Polesie” i turniej mają uniwersalną formę, co oznacza, że będą one edytowalne, łatwe do przetworzenia i zaadaptowania na potrzeby innych regionów i obszarów. Projekt GAMPOL, wykorzystując marketing dziedzictwa przyrodniczego, dostarczy partnerom niezbędnej wiedzy oraz narzędzi do wdrożenia nowej oferty turystycznej, która zwiększy atrakcyjność Polesia, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Ludwina i Uściługu. Ponadto, działania te będą skutkować zwiększeniem ruchu turystycznego. Nowe możliwości w zakresie turystyki regionalnej umożliwią przyjezdnym i turystom zwiedzanie transgranicznych miejsc dziedzictwa kulturowego i korzystanie z licznych dostępnych tam udogodnień.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna