Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu

AKRONIM

BugGuardians

NUMER

PBU2/0920/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Lokalna Agencja Rozwoju Rejonu Kamionka Bużańska (NGO) (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 61 909,03 € DOFINANSOWANIE Z EIS 55 718,13 €
CZAS TRWANIA 26 miesięcy 01.01.2020 - 28.02.2022

Opis projektu

Region Doliny Bugu charakteryzuje się bogactwem naturalnym i dobrze zachowanymi obszarami przyrodniczymi (parki krajobrazowe, rezerwat, obszar Natura 2000). Różnorodność przyrodnicza może zachęcić turystów do odwiedzania tego pięknego regionu i pozytywnie wpłynąć na jego rozwój. Z drugiej strony słaba promocja i edukacja dotycząca potencjału przyrodniczego oraz konieczność ochrony doliny Bugu po obu stronach granicy są czynnikami hamującymi rozwój turystyki.

Realizacja projektu BugGuardians ma na celu podjęcie tych wspólnych transgranicznych wyzwań. Partnerzy z Polski i Ukrainy zamierzają aktywizować turystykę w regionie, poprzez organizację obozów młodzieżowych, warsztatów szkolnych, konkursów, platformy widokowej, gier terenowych oraz kampanii informacyjnej (strony internetowe, Facebook, spot promocyjny itp.). W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna i promocyjna mająca na celu ożywienie turystyki w Dolinie Bugu, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego wykorzystania tego obszaru przyrodniczego. Poprzez wspólne spotkania i szkolenia, partnerzy będą również wymieniać się doświadczeniami, metodami, wzorcami i pomysłami na wdrożenie najlepszych praktyk w przyszłości. Co ciekawe, działania w ramach projektu będą odbywać się w przestrzeniach specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (rampy, wyraźne oznakowanie, środki transportu). Zaplanowane przez partnerów warsztaty i gry plenerowe poświęcone dziedzictwu przyrodniczemu Doliny Bugu zachęcą młodych turystów i mieszkańców do spędzania wolnego czasu w Dolinie Bugu i poznawania dziedzictwa przyrodniczego tego obszaru.

Oczekiwane rezultaty projektu zaowocują długoterminową współpracą partnerów z Polski i Ukrainy w zakresie ochrony przyrody i utrzymania infrastruktury, a także wzrostem zainteresowania turystów i mieszkańców. Projekt przyczyni się do popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego Bugu, rozwoju turystyki i pozytywnie wpłynie na potencjał gospodarczy regionu. Stymulowanie społeczności lokalnej poprzez kreowanie postaw proekologicznych i produktów turystycznych zwiększy liczbę turystów na obszarze przygranicznym.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna