Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii

AKRONIM

VIRTOUR

NUMER

PBU2/0924/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

NGO "Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych" (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 41 382,04 € DOFINANSOWANIE Z EIS 37 239,70 €
CZAS TRWANIA 11 miesięcy 01.11.2019 - 30.09.2020

Opis projektu

Obszary na pograniczu Polski i Ukrainy łączy wspólna historia, kształtowana przez rodziny, które przez wieki miały znaczący wpływ na życie polityczne i kulturalne. Przykładem może być ród Sanguszków, który odegrał kluczową rolę w Rzeczypospolitej i Wielkim Księstwie Litewskim, blisko związany z Lubelszczyzną i Wołyniem. Co zaskakujące, ta wspólna historia i dziedzictwo są stosunkowo nieznane, zarówno turystom, jak i mieszkańcom.

Zespół projektu VirTour wierzy, że odkrywanie i promowanie takich kart historii może ożywić współpracę transgraniczną, co przełoży się na zwiększony przepływ turystów. W projekcie położono duży nacisk na nowe technologie, uznając je za bardzo skuteczne narzędzia dotarcia do docelowej grupy odbiorców i popularyzacji wspólnego dziedzictwa historycznego. Głównym efektem projektu jest wirtualna trasa turystyczna „Szlakiem książęcego rodu Sanguszków”. Pozwala ona użytkownikom eksplorować miejsca związane z tą niezwykłą rodziną za pośrednictwem tematycznej strony internetowej i aplikacji mobilnej. Wycieczka składa się ze zdjęć obiektów ze szczegółowymi opisami, zintegrowanych z mapą GIS/Google i uzupełnionych dodatkowymi informacjami o infrastrukturze i udogodnieniach dla turystów. Trasa powstała w oparciu o badania dotyczące losów rodu Sanguszków i miejsc związanych z ich dziejami. Oprócz wirtualnej wycieczki projekt obejmował warsztaty, konferencję i wycieczkę promocyjną dostosowaną do potrzeb historyków, muzealników, podmiotów z branży turystycznej i przedstawicieli mediów. Przeprowadzono także szeroko zakrojoną kampanię promocyjną, której celem było przyciągnięcie uwagi interesariuszy i potencjalnych turystów.

Projekt dał szansę na opracowanie nowego produktu turystycznego skierowanego zarówno do turystów z Polski, jak i Ukrainy, z wykorzystaniem lokalnych zasobów i najnowszych trendów technologii informatycznych. Nadrzędnym celem jest pobudzenie rozwoju turystyki i gospodarki na pograniczu obu krajów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna