Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim

AKRONIM

Ethnic heritage

NUMER

PBU2/0925/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Wydział Kultury Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Zespół Szkół w Woli Uhruskiej (Województwo lubelskie, Polska)
Szkoła Muzyczna nr 1 im. Fryderyka Szopena w Łucku (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 55 634,40 € DOFINANSOWANIE Z EIS 50 070,96 €
CZAS TRWANIA 6 miesięcy 01.02.2023 - 31.07.2023

Opis projektu

Położony w Polsce i na Ukrainie przygraniczny obszar Polesia cechuje bogactwo tradycji folklorystycznych. Projekt Ethnic heritage ma na celu rozwiązanie wspólnych problemów regionu, takich jak niedostateczna promocja i niski poziom zainteresowania dziedzictwem kulturowym wśród zamieszkującej te tereny ukraińskiej i polskiej społeczności.

Projekt Ethnic heritage zwiększy atrakcyjność dziedzictwa kulturowego ukraińsko-polskiego pogranicza poprzez prowadzenie badań i promocję tradycji folklorystycznych, ich odtworzenie i przekazywanie następnym pokoleniom w celu wykazania pozytywnego wpływu melodii ludowych (tzw."folk-melos") na stan emocjonalny człowieka. Projekt zintensyfikuje studia nad wspólnymi motywami ukraińsko-polskiego folkloru i oddziaływaniem muzyki na ludzi. Ponadto, poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania zwiększy zainteresowanie dzieci i młodzieży badaniem i odtwarzaniem folkloru oraz poprawi postrzeganie muzyki ludowej w społeczeństwie. Głównymi rezultatami będą: album prezentujący zebrane dziedzictwo folklorystyczne wydany w wersji drukowanej i elektronicznej, oznakowane szlaki turystyczne w gminie Wola Uhruska (Polska), elektroniczna i drukowana mapa turystyczna szlaków dziedzictwa folklorystycznego, letnia etniczna szkoła artystyczna, transgraniczny festiwal "Etnokultura – siła, która łączy", dwie strony projektu na Facebooku, dwa filmy promocyjne oraz nagrania audio zebranych melodii. Dodatkowo, projekt stworzy platformę dialogu i wymiany doświadczeń między partnerami.

Z projektu Ethnic heritage skorzystają mieszkańcy przygranicznego obszaru Polesia, turyści, instytucje kulturalne, szkoły, organizacje zajmujące się badaniami folklorystycznymi oraz władze lokalne. Będzie to impuls do dalszych działań promocyjnych, które przyczynią się do poprawy wizerunku i atrakcyjności regionu.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna