Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Pszczoła karpacka — wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim

AKRONIM

CarpathianBee

NUMER

PBU2/0941/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

NGO Stowarzyszenie Pszczelarzy "Karpacka eko-pasieka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Rada Wsi Kolochava (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty-Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 64 026,47 € DOFINANSOWANIE Z EIS 57 623,82 €
CZAS TRWANIA 22 miesiące 05.09.2019 - 04.07.2021

Opis projektu

Mała, szarawa pszczółka, którą latem często można zobaczyć przelatującą wśród karpackich kwiatów, jest prawdziwym odkrywcą. Pochodząca z tych obszarów pszczoła karpacka, zwana również „karpatką”, jest obecnie hodowana aż po Kaukaz. Ta mała bohaterka jest pracowita, spokojna i odporna na niekorzystne warunki pogodowe. Wytwarzany przez nią miód jest jednym z typowych produktów lokalnych tego regionu. Niestety, zmiany klimatyczne, stosowanie pestycydów i krzyżówki genetyczne spowodowały spadek populacji czystorasowych pszczół karpackich o prawie 40%.

Zespół projektu CarpathianBee uważa, że to niezwykłe stworzenie jest częścią lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i podobnie jak tradycje pszczelarskie musi podlegać ochronie. Aby to osiągnąć, przeprowadzono szereg działań. Wyprawy naukowo-monitoringowe do pasiek wysokogórskich w obwodach iwanofrankiwskim i zakarpackim umożliwiły zbadanie składu rasy i określenie stopnia jej zmienności w różnych sezonach. Dodatkowo zakupiono ule macierzyste i system hodowli matek na czysto zaludnionym obszarze miejscowości Rożen Wielki. Ponadto dwie imprezy plenerowe w Smodnej koło Kosowa i Kołoczawie oraz Karpacki Festiwal Miodu w tej miejscowości prezentowały i promowały historię pszczelarstwa w Karpatach. W Polsce zorganizowano warsztaty wytwarzania świec z wosku pszczelego. Powstały dwie stałe wystawy plenerowe „Pasieka karpacka w kontekście historycznym – od dziupli do «inteligentnego ula»” w Smodnej i Kołoczawie, które stały się popularnymi atrakcjami turystycznymi. Ponadto, po obu stronach granicy, utworzono pięć nowych szlaków turystycznych, które łączą główne ośrodki pszczelarskie. Projekt był promowany poprzez szeroko zakrojoną kampanię medialną.

Głównymi rezultatami projektu są wspólne rozwiązania dla turystyki, budowania świadomości i promocji tożsamości regionalnej. Działania te przyczyniają się do zachowania pszczoły karpackiej i tradycji pszczelarskich, jednocześnie podnosząc świadomość ekologiczną na ukraińsko-polskim pograniczu. Turyści mają teraz nową atrakcję i mogą zabrać do domu autentyczną karpacką pamiątkę.

 

 

Rezultaty projektu


SPRZĘT

W ramach projektu kupiono 30 uli zarodkowych (macierzystych) oraz specjalistyczny sprzęt do wychowu matek pszczelich. Pozwoliły one około 30 lokalnym pszczelarzom włączyć się aktywnie w prace polegające na zachowaniu i rozwoju gatunku pszczoły karpackiej.

Zakupiono sprzęt do ekspozycji plenerowej. Wykonano renowację 12 starych uli, które umieszczono na terenie wystawy. Zakupiony został i zainstalowany na bazie jednego z uli „inteligentny ul”. Pozwala on na pozyskiwanie miodu bezpośrednio z ula, bez ingerencji z zewnątrz w źródła utrzymania pszczelej rodziny. Dla tych zwiedzających, którzy boją się bliskiego kontaktu z pszczołami zakupiono stroje ochronne.

 


CENTRUM INFORMACJI I KULTURY

Zostały utworzone dwa centra informacji i kultury. Jeden w Smodnej na terenie Parku Narodowego „Huculszczyzna”, w obwodzie Iwanofrankiwskim. Drugi w Koloczawie w obwodzie Zakarpackim.

 


KARPACKI FESTIWAL MIODOWY

Festiwal zwrócił uwagę na problem zachowania pierwotnej rasy pszczół karpackich, promował pszczelarstwo, lokalny miód i inne produkty pszczele. W ramach festiwalu zaprezentowano tradycje pszczelarskie różnych gmin regionu karpackiego.

 


WARSZTATY WYTWARZANIA ŚWIEC Z WOSKU PSZCZELEGO

Warsztaty odbyły się w Ustrzykach Dolnych oraz wsi Łodyna. Uczestnicy w bieszczadzkiej pasiece usłyszeli o pszczelarstwie staropolskim, obejrzeli pokaz ula i całego sprzętu, używanego przez pszczelarza, przegląd rodziny pszczelej. Dyskutowali o funkcjach pasieki, zadaniach pszczelarza, cyklu życia pszczół i ich roli w środowisku naturalnym. Drugiego dnia uczestnicy wytapiali świece z wosku pszczelego.

 


KARPACKI SZLAK MIODOWYW ramach projektu powstało pięć tras turystycznych. Obejmują główne miejscowości turystyczne związane z historią i obecnością pszczelarstwa:

 1. Rejon kosowski (UA)
 • szlak pieszy – 7 km
 • szlak rowerowy – 57 km

 1. Kołoczawa (UA) – szlak pieszy -22 km

       3. Rzeszów (PL)

 • szlak pieszy – 13 km
 • szlak rowerowy – 50 km

 


BROSZURA PROMOCYJNA

Wydana w trzech językach broszura promocyjna pt. „Pszczelarstwo na pograniczu polsko-ukraińskim” zawiera teksty dotyczące historii pszczelarstwa na pograniczu polsko-ukraińskim, aktualnej sytuacji w tej dziedzinie, pszczoły karpackiej, działań mających na celu odtworzenie tej wyjątkowej rasy oraz mapy pięciu karpackich szlaków miodowych.

        „Pszczelarstwo na pograniczu polsko-ukraińskim”

 


BIULETYN KARPACKI

Został przygotowany i wydrukowany numer specjalny magazynu poświęcony pszczelarstwu w Karpatach.

     Biuletyn

 

 

Aktualności z projektu

31 31 / 05 / 2021

Projekt tygodnia – Najmniejszy beneficjent Programu

Mała, szara pszczółka, którą latem często można zobaczyć przelatującą wśród karpackich kwiatów, jest prawdziwym odkrywcą...
28 28 / 12 / 2020

Historie z projektów 14. CarpathianBee

W Karpatach można je spotkać wszędzie, nawet na górskich szczytach...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna