Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Dotknąć historii i kultury — historyczno-kulturowa mozaika polsko-ukraińskiego pogranicza

AKRONIM

Touch_history

NUMER

PBU2/0945/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Lwa (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 659,29 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 993,36 €
CZAS TRWANIA 25 miesięcy 01.06.2021 - 30.06.2023

Opis projektu

Gminy Zagórz i Dobromil położone są na cennych obszarach kulturowo-przyrodniczych. Wschodnia część pogranicza polsko-ukraińskiego charakteryzuje się również największą, wśród wszystkich terenów przygranicznych koncentracją zabytków. Dziedzictwo kulturowe, wraz z istniejącą infrastrukturą historyczną regionu, nie jest jednak odpowiednio zagospodarowane. Dlatego tak ważne jest podniesienie poziomu zrównoważonego wykorzystania tych walorów historyczno-kulturowych przez mieszkańców i turystów południowej części polsko-ukraińskiego pogranicza.

Projekt Touch_history będzie koncentrował się na organizacji wydarzeń historyczno-kulturalnych, a tym samym na tworzeniu nowych produktów turystycznych. W obu krajach odbędą się dwa spektakularne widowiska - Festiwal na Zamku w Dobromilu i inscenizacja historyczna w Zagórzu. W programie znajdą się m. in.: rekonstrukcje bitew historycznych, spektakle teatralne i taneczne, koncerty, pokazy szermierki i musztry, odtworzenie historycznych scen z życia społecznego, pokazy rękodzieła i rzemiosła, liczne warsztaty i konkursy. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa zdjęć jednego z cenionych lwowskich fotografów na temat Zamku w Dobromilu, a także seminarium promocyjne i wizyta studyjna w Dobromilu. Wszystkie te działania, wsparte szeroko zakrojoną kampanią promocyjną obejmującą strony internetowe, media społecznościowe, konferencję prasową, produkcję filmową, materiały reklamowe i gadżety promocyjne, przyczynią się do lepszego wykorzystania dziedzictwa historyczno-kulturowego, a w konsekwencji przyciągną uwagę szerokiego grona odbiorców. Wykorzystanie tego potencjału jest także ważnym ogniwem w rozwoju współpracy w ramach lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i jego różnorodności.

Grupą docelową projektu Touch_history będą mieszkańcy Zagórza i Dobromila, turyści, przedstawiciele władz lokalnych, dziennikarze lokalni i regionalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przewodnicy turystyczni. Ponadto, wzmocniona zostanie integracja pomiędzy społecznościami obu gmin, zaś po zakończeniu projektu Touch_history wszystkie te produkty będą dalej wykorzystywane w celu zapewnienia atrakcyjnej oferty skierowanej do mieszkańców i turystów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna