Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej

AKRONIM

HunGalRail

NUMER

PBU2/0964/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie "Linia102.ua" (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (Województwo podkarpackie, Polska)
Zachodnioukraińskie Centrum Zasobów (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 51 827,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 46 618,39 €
CZAS TRWANIA 21 miesięcy 29.03.2020 - 28.12.2021

Opis projektu

Wspólnym problemem partnerów projektu HunGalRail jest słaby ruch turystyczny, zarówno w powiecie przemyskim, jak i w rejonie starosamborskim. W konsekwencji, znajdujące się na tych terenach obiekty historyczne i kulturowe ulegają degradacji, a mieszkańcy mają niewielką świadomość własnego dziedzictwa. Obszary te mają bardzo bogatą wspólną kulturę i historię, ale obecnie charakteryzują się niskim wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. W przeszłości łączyła je znana ze źródeł historycznych Pierwsza Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna, która obecnie już nie funkcjonuje. Odtworzenie połączenia kolejowego pomiędzy Przemyślem, Chyrowem i Sanokiem pomoże w rozwoju tych regionów. Jednocześnie, brakuje wspólnej strategii promocyjnej, a leżące wzdłuż wspomnianej trasy miejsca historyczne i kulturowe są nieznane wśród ogółu społeczeństwa.

Dlatego też głównym celem projektu HunGalRail jest przywrócenie dziedzictwa Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej, wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy mieszkańcami regionów przygranicznych Ukrainy i Polski, a wreszcie promocja regionu i zwiększenie jego potencjału turystycznego. Partnerzy projektu są przekonani, że poprzez organizację wizyt młodzieży ukraińskiej i polskiej w obiektach historycznych zlokalizowanych w pobliżu linii kolejowej, konferencji na temat aspektów historycznych i kulturowych oraz szkoleń skierowanych do władz lokalnych, uda się zmienić istniejący stan rzeczy. Dodatkowo, koncepcja zachowania dziedzictwa poprzez tworzenie nowych form aktywności turystycznej w regionie (szlaki kolejowe) będzie rozwijana wraz z modernizacją Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej, jak również znajdujących się w jej pobliżu obiektów historycznych.

Efekty realizacji projektu przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności regionu i wygenerują przepływ turystów. W rezultacie zostanie opracowana strategia dotycząca turystyki i szlaków kolejowych, co pozytywnie wpłynie na rozwój całej gospodarki i branży turystycznej. Działania te mogą również przyciągnąć inwestorów do dalszego ulepszania wspomnianych obiektów i infrastruktury.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna