Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Karpaty - kraina ryb wędrownych

AKRONIM

FISH

NUMER

PBU2/0969/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Sanocki (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Rejonu Żydaczowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 59 899,61 € DOFINANSOWANIE Z EIS 53 376,54 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 02.01.2020 - 01.01.2022

Opis projektu

W polsko-ukraińskiej części Karpat można spotkać wiele cennych gatunków roślin i zwierząt, w tym świnkę pospolitą, rybę z rodziny karpiowatych (łac. Chondrostoma nasus). Spektakularna migracja tej ryby na tarliska jest często porównywana do tarła łososia na Alasce i jest wyjątkowa na skalę europejską. Do niedawna ryba ta była częstą ofiarą kłusowników. Działania ochronne Straży Rybackiej praktycznie doprowadziły do eliminacji kłusownictwa. Jednak ten wyjątkowy gatunek zwierząt nadal wymaga ochrony, a jego widowiskowy spektakl naturalnej migracji należy promować i przekształcić w atrakcję turystyczną.

Głównym celem projektu FISH jest wspólna promocja świnki pospolitej w powiecie sanockim i niedalekim rejonie żydaczowskim. W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery wydarzenia po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy: dwie konferencje naukowe i dwa szkolenia połączone z raftingiem. Wezmą w nich udział instytucje i organizacje zajmujące się biologią i ochroną wód (Straż Rybacka, instytucje naukowe). Tematyka będzie związana z ochroną fauny i flory, w tym tarlisk ryb, w szczególności świnki pospolitej. Spływy zostaną zorganizowane na rzekach San w Polsce i Stryj na Ukrainie. Partnerzy przygotują również publikację popularnonaukową o środowisku górskich potoków i rzek oraz ponad 20-minutowy film poświęcony migracji świnki pospolitej. Oba materiały zostaną zaprezentowane na stronach internetowych beneficjentów oraz w mediach społecznościowych. Wszystkie działania będą wspierać naukowców, przyrodników, ekologów, strażników rybackich, kluby i sympatyków przyrody w ochronie rzek i ich fauny.

W efekcie obaj partnerzy opracują nowe metody ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych, a także zapobiegania ich nadmiernej eksploatacji. Projekt będzie promować produkty ekoturystyki wodnej, przyciągać sympatyków przyrody i naukowców, a także zwiększać świadomość mieszkańców na temat walorów przyrodniczych ich otoczenia i zachęcać do proponowania nowych zielonych inicjatyw.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna