Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Kanał Augustowski Wektorem Sztuki

AKRONIM

ArtVector

NUMER

PBU2/1000/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Państwowy Ośrodek Kultury "Grodzieńskie Regionalne Centrum Kultury i Informacji" (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 78 605,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 967,75 €
CZAS TRWANIA 14 miesięcy 01.06.2021 - 31.05.2022

Opis projektu

Partnerzy z Polski i Białorusi połączyli siły, aby promować niedocenianą atrakcję turystyczną, jaką jest dziewiętnastowieczna budowla hydrotechniczna – unikatowy w skali europejskiej Kanał Augustowski. Oczekuje się, że będzie on sztandarowym obiektem dziedzictwa kulturowego polsko-białoruskiego pogranicza. Obecnie brak jest wspólnej polityki promocyjnej i spójnej wizji rozwoju turystyki transgranicznej wzdłuż tego szlaku wodnego, co ogranicza rozwój jego potencjału oraz poziom przyciągania inwestycji do regionu.

Najistotniejszym elementem projektu ArtVector jest zmiana wizerunku i pozycjonowania marki Kanału Augustowskiego, tak aby można było uznać go za transgraniczny obiekt kulturalny i turystyczny. Do szerokiej rozumianej promocji Kanału przyczyni się opracowanie materiałów turystycznych w językach obcych (mapy, ulotki, przewodnik po obiektach transgranicznych). Kolejna inicjatywa projektowa to organizacja czterech wydarzeń kulturalnych pod logo: „Kanał Augustowski - wektor Dziedzictwa i Tradycji”. Ponadto, doświadczeni instruktorzy z dziedziny folkloru i etnografii opracują i poprowadzą pięć wideo-wykładów. Partnerzy projektu zorganizują warsztaty na temat tradycyjnych technik rzemieślniczych, wzorów i rekonstrukcji starych rytuałów, takich jak “Maslenitsa”, “Kupalye” (Noc Kupały) i „Kalyadnyie Zabavy”(Zabawy Kolędowe). Jednak najciekawszym przedsięwzięciem jest przygotowanie i publikacja wspólnego internetowego katalogu zawierającego informacje o imprezach kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenach położonych wzdłuż Kanału Augustowskiego. Narzędzie to umożliwi potencjalnym turystom wyszukanie interesujących wydarzeń i wzięcie w nich udziału.

Dzięki projektowi ArtVector Kanał Augustowski zyska nowe życie i powiązanie z ruchem turystycznym. Stanie się miejscem, gdzie odbywać się będą widowiskowe imprezy kulturalne i rozrywkowe. Projekt ułatwi zrównoważony rozwój kulturalny regionu i zapewni zainteresowanie opinii publicznej wspólnymi obiektami kulturowymi.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna