Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej

AKRONIM

ACTIVE BIALOWIEZA FOREST

NUMER

PBU2/1002/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Hajnowski (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Wydział Edukacji Zarządu Rejonu Kamienieckiego (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 190,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 557,76 €
CZAS TRWANIA 14 miesięcy 01.11.2021 - 31.12.2022

Opis projektu

Wspólnym problemem do rozwiązania jest niska atrakcyjność i konkurencyjność transgranicznego obszaru Puszczy Białowieskiej w dwóch sąsiednich krajach: Polsce i Białorusi. Istniejące oznakowanie szlaków turystycznych jest stare, zniszczone i słabo widoczne, a tablice informacyjne wyblakłe i częściowo uszkodzone. Materiały promocyjne prezentujące wyjątkowe walory Puszczy Białowieskiej rzadko publikowane są w językach obcych. Poza tym, pomimo dużego zapotrzebowania, brakuje inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej.

Ideą projektu ACTIVE BIALOWIEZA FOREST jest popularyzacja bogactwa przyrodniczego dawnego rezerwatu przyrody po obu stronach granicy. W Hajnówce powstanie Centrum Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej. Istniejące Centrum Turystyczne w Kamieńcu (BY) zostanie na nowo wyposażone. Oba ośrodki podejmą wspólne działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego tego pięknego parku przyrodniczego, takie jak: zorganizowanie trzech rajdów rowerowych, dwóch tematycznych wycieczek „nordic walking” oraz seminarium „Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej”. Najlepsze zdjęcia wykonane podczas tych wspólnych działań zostaną zaprezentowane w Polsce podczas wystawy „Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”. Konferencja poświęcona ekoturystyce podsumuje działania projektu i pokaże ogromny potencjał turystyczny regionu po obu stronach granicy.

Dzięki projektowi zmodernizowana zostanie infrastruktura turystyczna Puszczy Białowieskiej, powstaną nowe, ciekawe formy zwiedzania (z trasami typu „quest” i kodami QR). Działania te pozwolą turystom przedłużyć pobyt w Puszczy Białowieskiej. Liczne inicjatywy z zakresu edukacji przyrodniczej i zachowania wyjątkowej bioróżnorodności (wyprawy rowerowe, wycieczki tematyczne, konferencje), a także nowe materiały turystyczne (przewodnik, album ze zdjęciami, mapy) zwiększą atrakcyjność turystyczną regionu i przyczynią się do promocji Puszczy Białowieskiej wśród potencjalnych odwiedzających i mieszkańców pogranicza.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna