Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Nadbużańskie tradycje kulinarne

AKRONIM

BugCuisine

NUMER

PBU3/1036/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

NGO „Lokalna Agencja Rozwoju Rejonu Kamionka Bużańska” (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 62 203,38 € DOFINANSOWANIE Z EIS 55 982,50 €
CZAS TRWANIA 16 miesięcy 01.12.2021 - 31.03.2023

Opis projektu

Dolina Bugu na Podlasiu i w obwodzie lwowskim charakteryzuje się wspólnym bogactwem kultury i historii, szczególnie w dziedzinie lokalnej kuchni. Kuchnia regionalna może być magnesem przyciągającym turystów, a współpraca transgraniczna wzmocniona odpowiednią promocją może zachęcić ich do odwiedzenia tych terenów. Niestety, jak dotąd ten potencjał turystyczny nie został wykorzystany w optymalny sposób.

Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt BugCuisine, mający na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kulinarnego oraz zrównoważony rozwój turystyki. Partnerzy projektu chcą ocalić od zapomnienia tradycyjne receptury i sprawić, by potrawy dziadków zagościły na talerzach ich wnuków. Doskonałą okazją do prezentacji i promocji tych noszących czasem dziwne nazwy potraw jak "zaguby", "parowce", "wolok", "krewianka" czy "szponderok" będzie organizacja cyklu 20 warsztatów dla mieszkańców Polski i Ukrainy, które zaowocują wydaniem książki kucharskiej (drukowanej i elektronicznej). Celem warsztatów będzie przygotowywanie regionalnych potraw i przepisów według tradycji nadbużańskich na Podlasiu i w obwodzie lwowskim. Uczestnicy warsztatów wezmą również udział w konkursach "Stoisko Regionalne" po obu stronach granicy. Następnie laureaci konkursów na tradycyjne potrawy odwiedzą kraje partnerów, gdzie będą mogli zapoznać się z ofertą producentów wyrobów tradycyjnych. Aby przyciągnąć i zainteresować mieszkańców, w Polsce i na Ukrainie zorganizowane zostaną dwa "Nadbużańskie Festiwale Smaku". W programie nie zabraknie stoisk promocyjnych prezentujących regionalną kuchnię i miejscowych producentów żywności, konkursów i degustacji przysmaków kuchni polskiej i ukraińskiej oraz koncertów lokalnych zespołów.

Wszystkie te działania, wsparte szeroko zakrojoną kampanią promocyjną obejmującą media społecznościowe, radio, lokalną prasę oraz dystrybucję specjalnych materiałów promocyjnych, przyciągną uwagę społeczeństwa i zwiększą ruch turystyczny. Nawiązana współpraca wzmocni więzi między miejscowymi społecznościami i zainspiruje rozwój organizacji, które będą kultywować dziedzictwo kulinarne obszaru nadbużańskiego.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna