Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii

AKRONIM

JointHeritage

NUMER

PBU3/1029/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Boguchwała (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Wsi Rozwadów (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 63 756,12 € DOFINANSOWANIE Z EIS 57 380,00 €
CZAS TRWANIA 21 miesięcy 01.08.2021 - 30.04.2023

Opis projektu

Gminy: Boguchwała i Rozwadów posiadają potencjał historyczno-kulturowy, który może znacząco pobudzić turystykę. Oba obszary muszą zmierzyć się z zagadnieniem niedostatecznej promocji ich bogatego lokalnego dziedzictwa. Problemem jest również pogłębiający się brak świadomości regionalnej spuścizny. Aby wykorzystać potencjał turystyczny obu gmin, konieczna jest ich aktywna promocja.

Beneficjenci projektu JointHeritage chcą przyciągnąć turystów poprzez intensywną promocję spuścizny polsko-ukraińskiego pogranicza, która prezentowana będzie jako produkt turystyczny na stronach internetowych partnerów, w mediach społecznościowych czy  publikacjach książkowych. Partnerzy zorganizują 4 transgraniczne wydarzenia kulturalne w gminach Boguchwała i Rozwadów, podczas których uczestnicy reprezentujący różne grupy wiekowe i odmienne kultury wezmą udział w warsztatach pozwalających wzmocnić więzi pokoleniowe, zdobyć nowe umiejętności, zachować dziedzictwo i różnorodność, a także przekazać tradycję młodym pokoleniom. Dla szerszej promocji dziedzictwa regionalnego projekt obejmie również modernizację dwóch ośrodków kultury w Boguchwale i Weryniu. Miejski Ośrodek Kultury w Boguchwale zakupi sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatów kulinarnych i spotkań integracyjnych dla dzieci i dorosłych służących promocji tradycji regionalnych. Centrum Kultury w Weryniu zyska przenośną scenę modułową z wyposażeniem do zorganizowania koncertu plenerowego i innych atrakcyjnych wydarzeń w gminie Rozwadów.

Mieszkańcy i turyści skorzystają z usług kulturalnych i rekreacyjnych realizowanych w ramach projektu JointHeritage. Dzięki niemu będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o historii, kulturze i tradycjach obu regionów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna