Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poszerzając horyzonty – transgraniczna promocja kultury – Miejsce Piastowe i Żółkiew

AKRONIM

Wide_Horizons

NUMER

PBU3/1100/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Miejsce Piastowe (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Żółkiew (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 504,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 854,00 €
CZAS TRWANIA 8 miesięcy 01.02.2023 - 30.09.2023

Opis projektu

Bogata historia Gminy Miejsce Piastowe (PL) i Miasta Żółkiew (UA) stanowi ciekawą spuściznę. Jednak zły stan infrastruktury i brak promocji skutkowały niskim poziomem świadomości społecznej na temat tych tradycji. Partnerzy projektu Wide_Horizons, a także mieszkańcy widzą w dziedzictwie kulturowym nieodkryty potencjał do stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej.

W ramach projektu Wide_Horizons powstaną dwa nowe produkty służące ochronie i upowszechnieniu lokalnych walorów – dwustronne „Spotkania Kulturalne”, które w przyszłości będą regularnie organizowane w Rogach i Żółkwi. Oba wydarzenia będą promować polsko-ukraińskie dziedzictwo i składać się z trzech części: lokalnego rękodzieła, prezentacji kulinarnych oraz koncertów i pokazów filmowych. Odbędą się również dwie konferencje poświęcone założeniom i celom projektu. Dodatkowo Rada Miejska Żółkwi planuje odnowić wnętrza Muzeum w Wieży poprzez wyposażenie i dostosowanie tarasu widokowego do potrzeb zwiedzających. Obaj partnerzy będą promować swoje działania, wydając album o dziedzictwie i atrakcjach turystycznych Miejsca Piastowego i Żółkwi, film promocyjny przedstawiający atrakcje Żółkwi, a także pocztówki prezentujące miejscowe zabytki i wspólnie prowadzone działania.

Projekt poprawi świadomość lokalnego dziedzictwa wśród mieszkańców i poszerzy ich wiedzę na temat okolic Żółkwi i Miejsca Piastowego. Ponadto zacieśnienie kontaktów między samorządami zaowocuje trwałą współpracą kulturalno-oświatową. Partnerzy planują opracować ciekawą ofertę turystyczną. Co roku w obu miejscach będą organizować „Spotkania Kulturalne”, a także różnego rodzaju warsztaty, sympozja, konferencje, wydarzenia kulturalne i inne promujące główną ideę projektu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna