Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Festiwal - stała inicjatywa i skuteczne narzędzie promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy

AKRONIM

KoSol

NUMER

PBU3/1073/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Organizacja publiczna "Przykarpacka Korporacja Informacyjna" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Gmina Solina (Województwo podkarpackie, Polska)
Rada Rejonu Kosowskiego (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 696,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 046,00 €
CZAS TRWANIA 8 miesięcy 01.03.2023 - 31.10.2023

Opis projektu

Karpaty to wyjątkowy obszar ceniony przez wszystkich poszukujących wolności, inspiracji, chcących naładować umysł i ciało. Słynie nie tylko z przyrody, ale także bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego. Solina (PL) to jedna z najstarszych osad w Bieszczadach i znany ośrodek turystyczny nad najwyżej położonym w Polsce sztucznym zalewem – Jeziorem Solińskim. Kosów na Ukrainie jest natomiast znany jako centrum huculskiej sztuki ludowej obejmującej snycerstwo, garncarstwo, tkactwo i hafciarstwo, kowalstwo artystyczne i kaletnictwo. Choć dziedzictwo kulturowe jest najważniejszym atutem tych terenów, procesy transformacji i zmiany w stylu życia mieszkańców doprowadziły do wyginięcia lokalnych tradycji i rzemiosła w obu krajach.

Partnerzy projektu KoSol postrzegają turystykę jako szansę na rozwój lokalny. Zdają sobie również sprawę z wyzwań, takich jak nieefektywne zarządzanie dziedzictwem kulturowym i jego niedostateczna promocja. Projekt wypełni tę lukę poprzez opracowanie i publikację przewodnika „Tradycyjne festiwale – najlepsze narzędzia praktyk dla lokalnych gmin w Polsce i na Ukrainie" oraz organizację wizyt studyjnych. W celu wdrożenia nowej wiedzy i umiejętności, powstanie nowy produkt turystyczny – „Festiwal kosowskich serów końskich". Ser w kształcie konia – jedyny w swoim rodzaju produkt z Kosowa będzie symbolem najważniejszego wydarzenia projektu. Oczekuje się, że festiwal przyciągnie wielu gości, stając się skutecznym narzędziem promocji potencjału kulturalnego regionu, platformą wymiany wiedzy i doświadczeń. Jego program będzie poświęcony rzemiosłom ludowym, kuchni oraz tradycyjnej muzyce i tańcom.

Projekt ma na celu pokazanie często niedocenianego potencjału ekonomicznego dziedzictwa kulturowego i lokalnego rzemiosła tradycyjnego. Opracowany przewodnik pomoże w promocji zasobów turystycznych obszaru dzięki właściwemu planowaniu wydarzeń kulturalnych przez polskie i ukraińskie gminy. Festiwal będzie regularnym, corocznym wydarzeniem, które przyczyni się do rozwoju tego terenu i dobrobytu społeczności po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna